Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Dil ve Konuşma Terapisi (YO) / Lisans Programı / SAY

Program Tanımı ve Amacı

Dil ve Konuşma Terapisi; Dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarının önlenmesi, bozuklukların belirlenmesi ve rehabilitasyonu alanında çalışmalar yapabilecek terapistleri yetiştirmeyi amaçlayan bir sağlık lisans programıdır. Dil ve konuşma bozuklukları, erken çocukluk döneminde başlayıp yaşlılık dönemine kadar uzanan geniş bir yelpazede bireyleri etkileyebilmektedir. Bu kapsamda dil ve konuşma bozuklukları alanı disiplinler arası etkileşimin gerekli olduğu ancak kendi mesleki otonomisine sahip bir bilim dalıdır.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünde öğrencilere 4 yıl boyunca mesleki bilgi ve beceriyi kazandırmaya yönelik sistematik bir mesleki eğitim verilmektedir. İlk yıl temel ve mesleki giriş dersleri bunmaktadır. Burada öğrencilere mesleki bir temel oluşturulması hedeflenmektedir. İkinci ve üçüncü yıllarda dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarının özellikleri, tanılama yöntemleri ve her biri farklı bozukluklara ve hastalıklara yönelik özelleşmiş konuşma terapisi yöntemleri üzerine eğitim verilmektedir. Dördüncü yılda ise öğrenciler üç yıl boyunca öğrendikleri bilgileri uygulama fırsatı buldukları bir klinik uygulama eğitimi almaktadırlar. Öğrencilerin yaz dönemlerinde yaz stajı yapma zorunlulukları bulunur.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Dil ve Konuşma Terapisti olmak isteyenlerin, sabırlı, bilimsel meraka sahip, sağlık bilimlerine ve fen bilim dallarına ilgili olması beklenir.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Dil ve Konuşma Terapistleri; devlet, özel veya üniversite hastanelerinin ilgili kliniklerinde kariyer imkânına sahiptir. Bunun yanı sıra dil ve konuşma bozukluğu bulunan bireylere yönelik hizmet veren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görev almaktadırlar. Kendilerine ait özel iş yerleri kurabilecekleri gibi ilgili uzmanlarla birlikte oluşturdukları merkezlerde de hizmet sunmaktadırlar. Akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde lisansüstü eğitimlerine devam ederek akademik kariyer de yapabilmektedir.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var - 2 - -
Öğrenci Alan Program Sayısı - 6 - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan - 110 - -
Yerleşen - 34 - -
Boş Kalan - 76 - -
Doluluk Oranı - % 30.91 - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - 17 - 33 28 32
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - ₺31.320,00 ₺30.780,00 ₺51.840,00
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı - 195,000 - -
En Düşük Sırası - 390.132 - -
En Yüksek Puanı - 306,985 - -
En Yüksek Sırası - 151.199 - -
Ortalama Puanı - 232,110 - -
Ortalama Sırası - 310.865 - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - ₺0,00 - -
Maksimum Ücreti - ₺62.640,00 - -
Ortalama Ücreti - ₺27.630,00 - -