Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Elektrik-Elektronik Mühendisliği / Lisans Programı / SAY

Program Tanımı ve Amacı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımından, bilgisayar tabanlı sistemlerin tasarım, üretim ve işletmesine, haberleşme sistem ve tesislerinin kurulum ve işletilmesinden, elektronik alet ve teçhizatın üretim, bakım ve geliştirilmesine kadar geniş bir yelpazeyi içine alır.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Özellikle laboratuvar çalışmalarının ağırlıklı olduğu dört yıllık eğitim süresince Devre Analizine Giriş, Devre Teorisi, Elektromanyetik Teorisi, Sayısal Elektronik, Elektronik Devreler, Analog Haberleşme, Sayısal Haberleşme, Mikrodalgalar, İletişim, Mikro İşlemlere Giriş gibi yoğun mühendislik dersleri verilmektedir.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Bu programlarda okumak isteyenlerin; çalışmalarını gerektiğinde bağımsız, gerektiğinde grup ile birlikte sürdürebilecek, teknolojideki araştırma geliştirme ve yenilikleri takip edebilen, kavrama, yaratıcılık ve iletişim yetenekleri gelişmiş, matematik ve fiziğe ilgili ve bu alanlarda başarılı, dikkatli ve sabırlı bireyler olmaları gerekir. Mezunlar, bağlı oldukları kuruluşlarda, çalışma planı hazırlar, bu planın düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlar ve takip ederler; üretim aşamasında işlemlerin kusursuz çalışmasını sağlar ve ürünün kalite değerlendirilmesini yaparlar; tesiste projelendirme ve koordinasyonu sağlarlar; işletmelerde kendi sorumluluğundaki sistemin güvenilir ve etkin bir şekilde işletilmesini sağlar, malzeme ve donanım alışında ve satışında teknik danışmanlık yapar, gerekli kontrolleri gerçekleştirir, araştırma-geliştirme faaliyetleri ile ilgili kuruluş ve bölümlerde yeni ürünler geliştirilmesi ya da var olan ürünlerin iyileştirilmesi ile ilgili fikirler üretir ve gerekli altyapının oluşturulması için çalışırlar.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Mezunların çalışma alanları; elektromekanik sanayi, yurtiçi ve yurtdışı fabrika ve işletmelerinin elektrik müteahhitlik, işletim ve danışmanlık hizmetleri, enerji üretim, iletim, dağıtım, tüketim sektörü, elektrik makineleri ve transformatör imalat sanayi, güç elektroniği ve sürücü sistemler, elektrik makineleri dinamiği, modellenmesi ve kontrolü, bina ve yol aydınlatmaları, fabrika ve bina otomasyonları, elektrikle ısıtma, proje ve uygulama mühendisliği, yüksek gerilim şalt cihazları üretimi alanları olarak söylenebilir. Tüm bunların yanı sıra kendi danışmanlık ve müteahhitlik bürolarını da kurabilirler. İş bulma olanakları başta büyük şehirler olmak üzere sanayileşmiş bölgeler ve ticaret merkezlerinde yoğunlaşmıştır. İşe alınırken cinsiyet ayrımı olmamakta birlikte işe girecek şahsın şantiye ve fabrikaların zor şartlarının kendisine göre uygun olup olmadığını araştırması ve değerlendirmesi gerekir.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 88 44 10 -
Öğrenci Alan Program Sayısı 119 99 17 -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 7807 2148 148 -
Yerleşen 6864 1883 95 -
Boş Kalan 943 265 53 -
Doluluk Oranı % 87.92 % 87.66 % 64.19 -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 6263 1544 - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - 496 - 1269 122 261
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - 56 - 64 - 28
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - ₺29.558,48 ₺45.266,25 ₺76.363,20
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - ₺20.018,56 - ₺40.292,83
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 247,850 247,850 247,850 -
En Düşük Sırası 299.982 299.982 299.982 -
En Yüksek Puanı 505,323 519,109 401,048 -
En Yüksek Sırası 1.047 390 42.638 -
Ortalama Puanı 299,854 326,846 269,654 -
Ortalama Sırası 195.593 157.179 257.143 -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - ₺0,00 ₺0,00 -
Maksimum Ücreti - ₺136.500,00 ₺45.100,00 -
Ortalama Ücreti - ₺20.570,74 ₺11.820,75 -