Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Endüstri Mühendisliği (UÖ) / Lisans Programı / SAY

Program Tanımı ve Amacı

Endüstri Mühendisliği, insan, makine, malzeme ve benzeri elemanlardan oluşan; sanayi ve hizmet sektöründeki sistemlerin incelenmesi, planlaması, örgütlenmesi, yürütülmesi, denetlenmesi ve geliştirilmesi için; sistem, model ve yöntem geliştirerek sorunları önlemeye ve çözmeye dayalı bir mühendislik dalıdır. Temel amacı üretim ve yönetim sistemlerinde verimliliği ve etkinliği arttırmaktır. Bu çerçevede program; daha basit, daha insanca, daha az yorucu, daha güvenilir, daha az maliyetli, daha kaliteli, daha az stoklu, daha az arızalı, daha ekonomik, daha karlı, daha etkin kapasite kullanımı olan sistemler yaratacak ve bunların uygulanmasını sağlayacak mühendisleri yetiştirmeyi amaçlar.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Dört yıl sürecek olan temel eğitimleri boyunca öğrencilere; Fizik, Kimya, İşletme Yönetimi, Endüstri Sosyolojisi, Teknik Resim, Malzeme, Mukavemet, Ekonomi, Bilgi İşlem, Yöneylem, İstatistik, İş Etüdü, Üretim Yöntemleri, Sayısal Analiz, Tesis Planlaması, Üretim Planlaması, Kalite Kontrolü, Şebeke Analizi, Lineer Cebir, Mühendislik Ekonomisi, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Ergonomi, Sistem Analizi, İş Hukuku, Fizibilite( Uygunluk) Raporları derslerinden oluşan bir program sunulur.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Endüstri Mühendisi olmak isteyenlerin; üst düzeyde akademik yeteneğe sahip, analitik düşünebilen, fikirlerini başkalarına aktarabilen, fizik ve matematiğe ilgili ve bu alanlarda başarılı, insan ihtiyaçlarına karşı duyarlı, İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilen, ikna gücü yüksek, çok yönlü karar alabilen, çalışanları motive edebilme yeteneğine sahip, sorumluluk duygusu gelişmiş, ileriyi görebilen, yüksek başarma güdüsüne sahip yaratıcı kimseler olmaları gerekir. Endüstri Mühendisleri, mal veya hizmet üreten bir organizasyonda insan, makine, malzeme, bilgi ve enerji gibi faktörlerin en etkin biçimde kullanımını belirlerler. Yönetimin amaçları ve üretim performansı arasında köprü oluştururlar.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Diğer mühendislik alanlarında olduğu gibi süreç ve ürünle çalışmaktan çok, insan yönetimi ve teknoloji gibi araçları kullanarak verimin (üretkenliğin) artması konularında çalışırlar. Endüstri Mühendisliği mezunları eğitimleri sırasında aldıkları analitik ve teknolojik bilgileri sosyal bilimlerde edindikleri bakış açısıyla yoğurarak; çalışma alanlarını yüksek teknolojili imalat sanayinden, banka ve sigortacılık hizmetlerine; turizmden, sağlık sektörüne kadar genişletmeyi başarmıştır. Endüstri Mühendisleri Planlama-Bütçeleme, Kalite Planlama, Sistem Organizasyon, İnsan Kaynakları, Üretim Planlama, Araştırma-Geliştirme, İmalat Planlama, Yatırım Planlama, Sistem Analizi, Yazılım Geliştirme, Mali Analizler, Satın Alma ve Tedarik Zinciri Yönetimi, Proje Planlama ve Kontrol, Eğitim Planlama alanlarında çalışırlar. Genç bir bölüm olmasına rağmen, iş dünyasında imalat ve üretimden başlayan ve hizmet sektörüne uzanan iş serüvenini yaygın olarak üst düzey yöneticiliğe taşımıştır.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var - - - 1
Öğrenci Alan Program Sayısı - - - 1

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan - - - 80
Yerleşen - - - 28
Boş Kalan - - - 52
Doluluk Oranı - - - % 35.00

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - 80

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - ₺7.560,00

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı - - - 247,850
En Düşük Sırası - - - 299.982
En Yüksek Puanı - - - 247,850
En Yüksek Sırası - - - 299.982
Ortalama Puanı - - - 247,850
Ortalama Sırası - - - 299.982

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - - - ₺7.560,00
Maksimum Ücreti - - - ₺7.560,00
Ortalama Ücreti - - - ₺7.560,00