Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Finans ve Bankacılık (YO) / Lisans Programı / EA

Program Tanımı ve Amacı

Bankacılık ve Finans Programı, en uygun şartlarda mali kaynak bulup, bunları en verimli ve etkin biçimde faaliyet ve projelerin gerçekleştirilmesinde kullanmanın yollarını ifade eden finans ve para harcayan her şahıs, firma, örgüt, kurum ve kuruluşların yaygın ve yoğun bir şekilde ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştirmeyi amaçlar.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; yönetim bilimi, bütçe planlama, hukukun temel kavramları, finansal yönetim, anayasa hukuku, ekonomi, muhasebe, yatırım analizi ve portföy yönetimi, matematik, işletme, hazine ve borç yönetimi, iktisat, finansal piyasalar ve kurumlar, merkez bankacılığı, banka muhasebeleri ve kambiyo, uluslararası işlemler gibi dersler okutulmaktadır.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Bankacılık ve Finans Programında okumak isteyenlerin; sayısal yeteneğe sahip olması, hukuk, finans ve ekonomi konularına ilgili olmaları gerekir. Bankacılık ve Finans Programını bitirenlere lisans diploması verilir.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Mezunlar, özel ve devlete ait bankalarda, borsada, muhasebe alanlarında, sigorta işletmelerinde, menkul kıymet aracı kurumlarında, para ve sermaye piyasalarında faaliyette bulunan kuruluşlarda, denetim firmalarında, danışmanlık şirketlerinde, leasing ve factoring kuruluşlarında finans uzmanı olarak çalışabilirler.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 7 - 1 -
Öğrenci Alan Program Sayısı 8 - 1 -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 402 - 3 -
Yerleşen 92 - 1 -
Boş Kalan 310 - 2 -
Doluluk Oranı % 22.89 - % 33.33 -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 361 41 - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - 3 - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 195,000 - 195,000 -
En Düşük Sırası 587.678 - 587.678 -
En Yüksek Puanı 239,572 - 195,000 -
En Yüksek Sırası 456.968 - 587.678 -
Ortalama Puanı 200,571 - 195,000 -
Ortalama Sırası 571.339 - 587.678 -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - - ₺0,00 -
Maksimum Ücreti - - ₺0,00 -
Ortalama Ücreti - - ₺0,00 -