Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Gazetecilik (UÖ) / Lisans Programı / SÖZ

Program Tanımı ve Amacı

Gazetecilik günümüzde birçok alanda yetkin olmayı gerektiren bir meslek haline gelmiştir. Ancak bununla birlikte gazeteciliğin değişmez ilke ve prensipleri vardır. Gazetecilik programı hem bu prensip ve ilkelere, hem de mesleki donanıma sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Gazetecilik, haber malzemesi olan bilginin toplanmasını, düzenlenmesini, yazılmasını ve dağıtılmasını içine alan bir süreci kapsar. Bu sebeple, Gazetecilik Programı bireylere haberin kaynağından basım ve yayım aşamasına kadar olan tüm işlemlere ait bilgi ve beceriyi kazandırmayı hedefler. Bölümde hem bu becerilere sahip nitelikli eleman yetiştirilirken hem de gazetecilik alnında araştırmalar yapılır.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Programın öğretim süresi dört yıldır. Eğitim sürecinin ilk yıllarında; Sosyoloji, Psikoloji, Siyasi Tarih gibi temel sosyal bilim dersleri, sonraki yıllarda ise mesleki eğitime yönelik olarak Gazetecilik, Fotoğrafçılık, Basın Ekonomisi, Basın Yayın Tekniği gibi dersler okutulur ve uygulamalar yaptırılır. Her üniversitede okutulan dersler temel olarak bu içeriklere sahip olmakla birlikte, o üniversitenin ekolüne göre farklılıklar taşıyabilir.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Gazeteci olmak isteyenlerin; güçlü bir sözel yeteneğe sahip, araştırma ve incelemeye meraklı, dışa dönük, insanlarla kolay iletişim kurabilen kişiler olması gerekir. Bu özellikler alınan eğitim ile birlikte başarılı bir gazeteci olmayı sağlayacaktır. Bu bölümden mezun olan öğrenciler, ulusal ve yerel gazetelerde muhabir olarak çalışabilir. Gazetecilik mesleği normal mesai saatlerine bağlı bir çalışma disiplinine sahip değildir. Haber ne zaman, nerede ise gazeteci oradadır. Meslekte başarılı olmak için gelişime ve değişime açık olmak, sabırlı ve çok çalışkan olmak her şeyden önemlisi mesleğine âşık olmak şarttır. Ancak bu her meslek için böyle değil midir?

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Mezunlar ulusal ve yerel gazetelerde, haber ajanslarında, internet tabanlı haber sitelerinde muhabir ve gazeteci olarak çalışırlar. Ayrıca kamu ve özel sektördeki basın yayın ve halkla ilişkiler birimlerinde görev alabilirler

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 3 - - -
Öğrenci Alan Program Sayısı 3 - - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 309 - - -
Yerleşen 309 - - -
Boş Kalan - - - -
Doluluk Oranı % 100.00 - - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - 309 - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 206,072 - - -
En Düşük Sırası 560.873 - - -
En Yüksek Puanı 252,616 - - -
En Yüksek Sırası 331.702 - - -
Ortalama Puanı 234,149 - - -
Ortalama Sırası 428.676 - - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - - - -
Maksimum Ücreti - - - -
Ortalama Ücreti - - - -