Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği / Lisans Programı / SAY

Program Tanımı ve Amacı

Gemi İnşaatı Mühendisliği Programı; her türlü gemiyi dizayn etme becerisini kazanmış, problem çözme ve karar vermede yardımcı olacak ve yaşam boyu öğrenmeyi sağlayacak güçlü bir mühendislik temeli oluşmuş, modern mühendislik araçlarını kullanma yeteneğini edinmiş Gemi İnşaatı Mühendislerini yetiştirmeyi amaçlar.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Fizik, Gemi Mühendisliğine Giriş, Lineer Cebir, Matematik, Teknik Resim, Statik, Gemi Geometrisi, Diferansiyel Denklemler, Malzeme Bilimi, Mukavemet, Sayısal Yöntemler, Gemi Yapı Elemanları, Termodinamik, İmal Usulleri, Gemi Makineleri, Gemi Teorisi, Gemi İşletmeciliği, Gemi Yardımcı Makineleri gibi dersler okutulmaktadır.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Gemi İnşaatı Mühendisi olmak isteyenlerin; üstün bir genel yeteneğe sahip, sayısal düşünebilen, tasarım ve çizim alanlarına ilgili ve bu alanlarda başarılı, göz-el koordinasyonuna sahip, şekil ve uzay ilişkilerini algılayabilen, fizik ve matematik konularına ilgili kimseler olmaları gerekir. Gemi İnşaatı Programını bitirenlere "Gemi İnşaatı Mühendisi" unvanı verilir. Gemi İnşaatı Mühendisleri, inşa edilecek, yenileştirilecek veya onarımı yapılacak gemiler için uluslararası kurallara uygun plan ve projeler hazırlar, inşa edilecek gemide kullanılacak olan makine, teçhizat ve malzemelerin seçimini yapar, dayanıklılığı ve diğer özellikleriyle ilgili gerekli mühendislik hesaplarını çıkarır, istenilen ölçü ve şekillerde gemilerin yapımını, her türlü bakım ve onarım işlerinin yürütülmesini sağlarlar.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Gemi İnşaatı Mühendisleri; Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri gibi kamu kuruluşlarında, resmi ve özel tersanelerde, deniz taşımacılığı yapan özel kuruluşlarda, mühendislik bürolarında çalışabilirler. İşin planlanması ve projelendirilmesi aşamasında bürolarda, inşa aşamasında tersanelerde, onarım yapılması ve yenileştirilmesi aşamasında bakım onarım istasyonlarında görev alabilirler.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 5 1 1 -
Öğrenci Alan Program Sayısı 6 3 3 -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 303 75 51 -
Yerleşen 279 75 22 -
Boş Kalan 24 - 29 -
Doluluk Oranı % 92.08 % 100.00 % 43.14 -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 303 - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - 11 - 56 - 8
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - 11 - 30 - 10
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - ₺32.400,00 - ₺64.800,00
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - ₺18.375,00 - ₺36.750,00
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 298,854 258,262 247,850 -
En Düşük Sırası 165.631 264.234 299.982 -
En Yüksek Puanı 402,641 376,009 324,082 -
En Yüksek Sırası 41.303 64.732 124.639 -
Ortalama Puanı 346,823 308,310 273,261 -
Ortalama Sırası 104.347 170.225 241.534 -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - ₺0,00 ₺0,00 -
Maksimum Ücreti - ₺64.800,00 ₺36.750,00 -
Ortalama Ücreti - ₺32.400,00 ₺18.375,00 -