Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Gıda Mühendisliği / Lisans Programı / SAY

Program Tanımı ve Amacı

Gıda Mühendisliği Programı; beslenme değeri yüksek ve sağlık açısından güvenli besin üretecek, gıda işlemede biyokimyasal, teknolojik ve ekonomik değerlendirmeleri yaparak yeni işleme teknikleri ve yöntemleri geliştirecek, gıda hammaddelerini değerlendirecek, gıda kaynak savurganlığını önleyecek, nitelik ve nicelik yönünden korunmasını sağlayacak, atıklardan yeni gıdalar üretecek, hammaddeden çok yönlü yararlanarak gıda çeşitliliğini arttırmayı sağlayacak gıda mühendislerini yetiştirmeyi amaçlar.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretimin ilk yıllarında matematik, fizik, kimya ağırlıklı dersler verilmekte, daha sonraki yıllarda ise; Organik Kimya, Termodinamik, Mikrobiyoloji, Gıda Kimyası, Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler, Gıda Kalite Kontrol ve Gıda Mühendisliği Tasarımı gibi dersler okutulmaktadır.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Gıda Mühendisi olmak isteyenlerin; fizik, kimya, biyoloji, matematik alanlarına ilgili ve bu konularda başarılı, inceleme ve araştırma yapmaya meraklı, dikkatini bir konuya yoğunlaştırabilen, sabırlı kimseler olmaları gerekir. Gıda Mühendisliği Programını bitirenlere, "Gıda Mühendisi" unvanı verilmektedir.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Gıda Mühendisleri; gıdaların işlenmesinde, saklanmasında, taşınmasında, pazarlanmasında ve yeni gıdaların üretilmesinde görev alırlar. Avrupa Birliği’ne üyelik süreci ile kamu denetiminin artması ve özel sektörün uyum çalışmaları sonucu gıda mühendisi istihdam oranı günden güne artmaktadır. Mezunların büyük çoğunluğu gıda sanayi kuruluşlarında üretim mühendisi olarak çalışmakta, ayrıca kalite kontrol, pazarlama, araştırma geliştirme, tasarım ve işletme yönetiminde hizmet vermektedirler.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 39 4 1 1
Öğrenci Alan Program Sayısı 40 8 1 1

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 1743 85 3 2
Yerleşen 1215 55 - -
Boş Kalan 528 30 3 2
Doluluk Oranı % 69.71 % 64.71 - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 1743 - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - 21 - 64 - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - 3 - - - -
Yabancı Üviversiteler 2 - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - ₺25.575,00 - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 247,850 247,850 247,850 247,850
En Düşük Sırası 299.982 299.982 299.982 299.982
En Yüksek Puanı 388,292 358,857 247,850 247,850
En Yüksek Sırası 53.379 82.060 299.982 299.982
Ortalama Puanı 263,358 275,990 247,850 247,850
Ortalama Sırası 264.719 236.814 299.982 299.982

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - ₺0,00 ₺0,00 ₺0,00
Maksimum Ücreti - ₺37.800,00 ₺0,00 ₺0,00
Ortalama Ücreti - ₺12.787,50 ₺0,00 ₺0,00