Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Girişimcilik / Lisans Programı / EA

Program Tanımı ve Amacı

Girişimcilik lisans programının amacı, hayata geçirecekleri yenilikler, yaratacakları yeni iş hacimleri ve istihdam ile her anlamda kalkınmanın motoru olma görevini üstlenecek “bağımsız”, “kurumsal” ve “sosyal” girişimciler yetiştirmektir. Program ile ülkemiz gençlerine, önlerine çıkan fırsatları öncelikle fark etmeleri, sonra, doğru analiz edip pazarlanabilir, kalıcı ekonomik ürün ve hizmetlere dönüştürüp istihdam yaratabilmeleri için gerekli eğitim ve donanımın sunulması amaçlanmaktadır.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Programın öğretim süresi dört yıldır. İlk yılda, genel anlamda üniversitedeki diğer programlar ile ortak dersler verilmektedir. İkinci yıl programı, İşletme programı ile ortak temel derslerden oluşmaktadır. Üçüncü ve dördüncü yılda ise girişimcilik programına özel zorunlu dersler yanında program içi 6 adet, program dışı 2 adet ve genel 4 adet seçmeli derslerden oluşan bir program uygulanır.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Girişimcilik Programında okumak isteyenlerin; genel akademik yeteneğe ve sayısal düşünme gücüne sahip, matematik, sosyoloji ve psikoloji gibi bilimlere ilgili insan ihtiyaçlarına karşı duyarlı, fikirlerini başkalarına anlatabilme ve insanları inandırabilme gücüne sahip bireyler olması gerekir. En az bir yabancı dil bilmek ve bilgisayar kullanımında etkin olmak da meslekte başarılı olmanın vazgeçilmez koşullarıdır. Mezunlar "Girişim Uzmanı" unvanı ile çalışırlar. Girişim Uzmanları; çalıştığı işletmede planlama, örgütleme, yönetme, düzenleme, denetim gibi genel görevler yaparlar. Bunun yanında ürünün iyileştirilmesi, üretimin artırılması ve ürünlerin satışı için planlar yapmak, kuruma parasal kaynak sağlamak ve kurumun parasal olanaklarını en ekonomik biçimde dağıtmak, kurumun insan gücünü en verimli olacakları alanlarda çalıştırmak ve en uygun elemanları bulup işe almak gibi işler yaparlar.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Girişimciler kamu ve özel kuruluşlarda görev alabilirler ya da kendi işletmelerini açabilirler. Meslekte ilerleme, yetenek ve bilginin, başarılı bir çalışma ile kanıtlanmasına bağlıdır. Son yıllarda giderek artan bir öneme sahip olan meslekte iş bulmak için alanda uzmanlaşma öne çıkmıştır.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var - 2 - -
Öğrenci Alan Program Sayısı - 5 - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan - 46 - -
Yerleşen - 26 - -
Boş Kalan - 20 - -
Doluluk Oranı - % 56.52 - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - 8 - 33 - 5
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - ₺41.725,00 - ₺61.900,00
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı - 195,000 - -
En Düşük Sırası - 587.678 - -
En Yüksek Puanı - 427,316 - -
En Yüksek Sırası - 2.733 - -
Ortalama Puanı - 265,381 - -
Ortalama Sırası - 375.728 - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - ₺0,00 - -
Maksimum Ücreti - ₺61.900,00 - -
Ortalama Ücreti - ₺29.070,00 - -