Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Görsel İletişim Tasarımı / Lisans Programı / SÖZ

Program Tanımı ve Amacı

Görsel İletişim Tasarımı Programı; öğrencilere kitle iletişim araçlarına ilişkin kuramsal bilgilerin yanı sıra, görsel tasarım bağlamında uygulamaya yönelik beceriler de kazandırmaktadır. Verilen eğitimle öğrencilerin görsel iletişim tasarımı ve dijital medya alanında yeterli bilgi birikimine ve deneyime sahip olmaları amaçlanmaktadır. Görsel iletişim tasarımcıları; televizyon ve sinema grafiklerinin, bilgisayar yazılımlarının ekran düzenlemelerini tasarlayan kişidir. Ekranda tanıtımı yapılacak ürünü (bilgisayar oyunu, CD-ROM, Internet, televizyon programı vb.) inceler, bu ürünü izleyiciye en etkili şekildesunacak ilk görüntüleri tasarlar; zihninde canlandırır, tasarımlarını çeşitli şekillerde çizer, bu çizimleri ilgili kişilerle (müşterilerle, o konuda çalışan diğer elemanlarla) birlikte değerlendirir, benimsenen tasarımı geliştirici çalışmalar yapar.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Programın öğretim süresi dört yıldır. Eğitim süresince öğrenciler; İletişime Giriş, Görsel Algı, İletişim ve Çalışma Becerileri, Bilgisayarın Temelleri, Temel Desen Teknikleri, Fotoğraf Teknikleri, Görsel Kültür Tarihi, Sibernetik ve Görsel Dünyaya Giriş, Bilgisayar Destekli Resimleme, Çoklu Ortam (multi medya), Video Üretimi, Dünya ve Tasarım gibi dersler alırlar.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Görsel iletişim Tasarımcısı olmak isteyenlerin; sinema, televizyon, bilgisayarla iletişim konularına ve güzel sanatlara ilgili, şekil ve uzay ilişkilerini görebilme, özgün şekil kompozisyonlarını zihinde canlandırabilme ve bunları çizim halinde ifade edebilme yeteneklerine sahip, çevresini gözlemleyen, ayrıntıları algılayabilen, başkaları ile iyi iletişim kurabilen ve işbirliği yapabilen kimseler olmaları gerekir. Çalışma ortamı ve koşulları, işin niteliğine göre stüdyo, büro veya dış çekim ortamı olabilir. Görsel iletişim tasarımcıları bir ekibin üyesi olarak çalışırlar. Tasarımlarını tek başlarına üretirler, ancak tasarımlarının uygulamaya konması sırasında işverenlerle ve diğer elemanlarla iletişim halindedirler.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Türkiye’de son yıllarda reklamcılık ve kitle iletişim sektörlerinin gelişmesi ve yaygınlaşması ile bu alanlarda görsel iletişim diline hakim profesyonellere gereksinim duyulmaktadır. Bu programda eğitim gören öğrenciler mezun olduklarında grafik tasarımcılarının çalıştığı sektörlerde yer alabilirler. Ancak, giderek gelişen dijital ortamda iletişim konusunda uzmanlaştıklarından web tasarımı, video ve film teknolojisi, 3 boyutlu görselleştirme ve animasyon, ses ve hareketli görüntü ile tasarım, interaktif enformasyon tasarımı gibi alanlarda da çalışabilirler.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 14 25 5 -
Öğrenci Alan Program Sayısı 15 55 10 -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 949 1034 81 -
Yerleşen 912 813 26 -
Boş Kalan 37 221 55 -
Doluluk Oranı % 96.10 % 78.63 % 32.10 -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 877 72 - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - 170 - 824 17 23
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - 50 - 20 - 11
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - ₺26.651,44 ₺44.850,00 ₺62.617,60
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - ₺18.042,50 - ₺36.041,25
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 195,000 195,000 195,000 -
En Düşük Sırası 563.808 563.808 563.808 -
En Yüksek Puanı 338,291 421,325 250,270 -
En Yüksek Sırası 37.572 1.377 347.478 -
Ortalama Puanı 273,634 281,089 200,527 -
Ortalama Sırası 251.739 276.786 542.175 -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - ₺0,00 ₺0,00 -
Maksimum Ücreti - ₺71.388,00 ₺40.950,00 -
Ortalama Ücreti - ₺18.137,68 ₺12.621,00 -