Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Antropoloji / Lisans Programı / EA

Program Tanımı ve Amacı

Antropoloji, toplumun oluşumunu, gelişimini, farklılaşmasını, değişimini ve kültürden kaynaklanan sorunları ilkel toplumdan günümüz çağdaş toplum ve kültürüne uzanan tarihsel bir boyut içinde inceleyen ve bu konularda uygulama yapan bir bilim dalıdır. Antropoloji Programı; antropolojinin tanıtımına ve gelişimine katkıda bulunacak, bu alandaki çağdaş bakış açısına sahip, alana evrensel düzeyde hâkim nitelikli araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlar.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Görsel Antropoloji, İstatistik, Aile Antropolojisi, Görsel Belgeleme, İnsan ve Kültür, Akrabalık ve Evlilik Sistemleri, Fiziki Antropoloji, Psikolojik Antropoloji, İnsan ve Fiziksel Özellikleri, Kültür ve Toplumsal Davranış gibi dersler okutulmaktadır.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Bu alanda çalışmak isteyenlerin; tarih, coğrafya, felsefe, psikoloji, sosyoloji, biyoloji alanlarına ilgili ve bu alanlarda başarılı, iyi bir gözlemci, gözlemden sonra analize gidebilen, araştırma yapmaktan zevk alan, insan ve davranışlarını sabır ve merakla incelemeye istekli bireyler olmaları gerekir. Programı başarıyla tamamlayanlara ‘Antropolog’ unvanı verilir.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Mezunların iş bulma olanağı kısıtlı olmakla birlikte son yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde antropolog olarak görev alabilmektedirler. Ayrıca antropologlar, müzelerde, Orman, Tarım ve Köy işleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Milli Folklor Enstitüsü, TRT gibi kuruluşların kültür ve eğitim birimlerinde araştırmacı olarak görev alabilirler.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 9 1 - -
Öğrenci Alan Program Sayısı 9 2 - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 312 12 - -
Yerleşen 197 12 - -
Boş Kalan 115 - - -
Doluluk Oranı % 63.14 % 100.00 - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 312 - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - 10 - 2 - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - ₺32.400,00 - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 195,000 250,526 - -
En Düşük Sırası 587.678 377.605 - -
En Yüksek Puanı 242,408 302,926 - -
En Yüksek Sırası 435.084 142.915 - -
Ortalama Puanı 208,853 276,726 - -
Ortalama Sırası 552.172 260.260 - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - ₺0,00 - -
Maksimum Ücreti - ₺32.400,00 - -
Ortalama Ücreti - ₺16.200,00 - -