Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (UÖ) / Lisans Programı / SÖZ

Program Tanımı ve Amacı

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı; kurumu halka tanıtacak, kurum çalışmalarına karşı halkta ilgi ve sempati oluşturacak elemanlar yetiştirir. Kurumlar arası rekabet koşulları skalasının her geçen gün arttığı günümüzde bu alandaki nitelikli eleman ihtiyacı da artmaktadır. Kurumla halk arasında olumlu bir ilişki süreci yaratmak giderek daha da önemli bir hale gelmiştir. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, bilimsel araştırma sonuçlarını değerlendirip özümsemiş, kitle iletişim araçlarını çalışmalarının merkezine alarak kullanan, teknolojinin gelişme hızına paralel bir çalışma planı uygulayan, üretken, entelektüel uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Sosyoloji, Psikoloji, Siyasi Tarih, Siyaset Bilimine Giriş, Okuma ve Anlatım Teknikleri, Kitle İletişim Araçları, Halkla İlişkilerde Temel Kavramlar, Reklâm Tasarımı, Reklamcılık, Piyasa Araştırmaları, Fotoğrafçılık, İstatistik, Habercilik derslerinden oluşan bir program uygulanır.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı olmak isteyenlerin; sözel yeteneğe sahip, dışa dönük, ikna gücü yüksek, atak, araştırmacı ve üretken kişiler olmaları gerekir.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Bölümden mezun olanlar, kamu ve özel sektörün halkla ilişkiler birimlerinde, medyada, araştırma ve tanıtım birimlerinde, reklamcılık sektöründe, turizm ve pazarlama alanlarında çalışabilirler.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 4 - - -
Öğrenci Alan Program Sayısı 4 - - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 412 - - -
Yerleşen 316 - - -
Boş Kalan 96 - - -
Doluluk Oranı % 76.70 - - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - 412 - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 195,000 - - -
En Düşük Sırası 563.808 - - -
En Yüksek Puanı 248,969 - - -
En Yüksek Sırası 356.303 - - -
Ortalama Puanı 219,497 - - -
Ortalama Sırası 478.384 - - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - - - -
Maksimum Ücreti - - - -
Ortalama Ücreti - - - -