Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Harita Mühendisliği / Lisans Programı / SAY

Program Tanımı ve Amacı

Harita Mühendisliği Programı; yeryüzünün biçim ve büyüklüğünün ölçülerek standart haritalarda çizgiler halinde gösterilmesi, sualtı haritalarının yapımı, yeraltı ve yerüstü maden işletmeleri ile ilgili ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapacak mühendisler yetiştirmeyi amaçlar.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Üniversitelerin Harita Mühendisliği Programında öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Matematik ağırlıklı derslerden başka Fizik, Fotograf, Ölçme ve Yorumlama Teknikleri, Bilgisayar gibi derslerden oluşan bir program uygulanır.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Programda okumak isteyenlerin; matematik ve özellikle geometri, fizik, kimya, jeoloji ve biyolojiye ilgili, bu alanlarda iyi yetişmiş, akademik yetenekle birlikte sayısal düşünme ve uzay ilişkilerini görebilme gücüne sahip kişiler olmaları gerekir. Harita Mühendisliği Programını bitirenler " Harita Mühendisi" unvanını alırlar. Harita mühendisinin görevleri, teknik ve hukuki görevler olarak, iki kısımda incelenebilir. Büyük arazilerin ayrıntılı ölçümlerinin yapılması, karayolları yapılacak arazilerin inşaat koşullarına uygunluk açısından ölçülmesi, yeraltı ve madencilik çalışmaları için konum, biçim, derinlik, hacim vb. konularda ayrıntılı bilgi verecek ölçümlerin yapılıp haritalarının çizilmesi, harita mühendislerinin teknik görevlerindendir. Ayrıca, denizlerin ve akarsuların derinliklerini, sığ yerlerini, tehlikeli noktalarını, akıntıları belirlemek; deniz altı ve deniz üstü kabloları, yasak bölgeleri, balıkçılık sahalarını, savaş gemilerinin geçiş yollarını saptamak ve bunları haritalarda göstermek de Harita Mühendisliğinin görevleri arasındadır. Şahıslara ait taşınmaz malların sınırları mevcut belgelere göre belirlenemediği zaman harita mühendislerine bilirkişi olarak danışılır. Harita Mühendisleri verecekleri bilgilerle teknik yönden gerçeğe uygun sınırın saptanmasına yardımcı olurlar. Bu danışmanlık görevi Harita mühendislerinin hukuki görevlerindendir.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Harita Mühendislerinin büyük bir çoğunluğu resmi kuruluşlarda görev alırlar. Özel olarak, çalışma olanağı varsa da kullanılan alet ve araçlar çok pahalı olduğundan bunun bireysel olarak sağlaması çok zor olmaktadır. Harita Mühendisleri çalışmalarını büroda ve açık havada yürütürler. Harita Mühendisleri, Bayındırlık ve İskân, Orman, Tarım ve Köy İşleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma Bakanlıklarında, Tapu Kadastro ve Harita Müdürlüklerinde, belediyelerde görev alırlar. Bunların bazıları hem harita yapan hem de kullanan kuruluşlardır. Harita Mühendisliğine duyulan gereksinim son yıllarda giderek daha çok hissedilmeye başlanmıştır.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 14 1 - -
Öğrenci Alan Program Sayısı 14 2 - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 616 10 - -
Yerleşen 237 - - -
Boş Kalan 379 10 - -
Doluluk Oranı % 38.47 - - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 616 - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - 2 - 8 - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - ₺16.200,00 - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 247,850 247,850 - -
En Düşük Sırası 299.982 299.982 - -
En Yüksek Puanı 284,896 247,850 - -
En Yüksek Sırası 193.949 299.982 - -
Ortalama Puanı 250,496 247,850 - -
Ortalama Sırası 292.408 299.982 - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - ₺0,00 - -
Maksimum Ücreti - ₺16.200,00 - -
Ortalama Ücreti - ₺8.100,00 - -