Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Havacılık ve Uzay Mühendisliği / Lisans Programı / SAY

Program Tanımı ve Amacı

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Programı; havada seyreden her çeşit aracın tasarlanması ve inşa projelerinin hazırlanması, üretilmesi, bakım ve onarım teknolojisi ve işletilmesi konularında eğitim ve araştırma yapar.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Programın öğretim süresi dört yıldır. İlk yılda temel bilimler; sonraki yıllarda Termodinamik, Statik, Dinamik, Mukavemet, Akışkanlar Mekaniği, Bilgisayar, Elektrik-Elektronik gibi teorik; kalan sürede de Aerodinamik, Gaz Dinamiği, Yapı-Malzeme, Etki Sistemleri, Isı Transferi gibi uygulamalı temel mühendislik dersleri verilir. Öğrenciler hava yolu şirketlerinde staj yaparlar.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Programında okumak isteyenlerin; genel akademik yeteneğe sahip, matematik, fizik, kimya ve astronomi konularına ilgili ve bu alanlarda başarılı, sabırlı, dikkatli, uyumlu bireyler olmaları gerekir. Havacılık ve Uzay Mühendisliği Programından mezun olanlara; "Havacılık Mühendisi" unvanı verilir.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Havacılık Mühendisi; yapımı düşünülen hava taşıtının dizaynını, ön projesini hazırlar; uçak yapımı için gerekli üretim yöntemleri arasından hangisinin, niçin daha ekonomik olacağına karar verir, bu konuda gerekli modelleri hazırlayarak deneylerini yapar; tasarladığı hava taşıtının performans özelliklerini saptar ve istenen niteliklere göre incelemesini yapar, uçak yapımında, fabrikada üretimin planlamasını yaparak işlerin zamanında, istenen kalitede ve niteliklerde üretimini sağlar, yapım sonrası uçuş tecrübelerini planlar, bunlara bizzat katılarak yapılan hava taşıtının gerçek işleyişini saptar, bunların pazarlanmasında görev alır. Havacılık Mühendisi ayrıca kullanıcı kuruluşlarda işletme ve bakım mühendisliği görevlerini de yürütür. Havacılık ve Uzay Mühendisleri; ülkemizde Türk Hava Yolları’nda, Kara ve Hava Kuvvetlerine bağlı ana bakım ünitelerinde, TUSAŞ'ta, MKE'de ve bazı özel havayolu şirketlerinde temel eleman olarak çalışabilecekleri gibi eğitimleri sırasında almış oldukları temel makine mühendisliği bilgileri sayesinde makine mühendisliği sahalarında da çalışmaktadırlar. Havacılık Mühendislerinin kendi alanlarında çalışma imkânları, ülke şartlarına paralel olarak artmaktadır. Bu programı bitirenlerin bazıları yurt dışındaki benzeri kurumlarda da iş bulabilmektedirler.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 7 2 1 -
Öğrenci Alan Program Sayısı 7 4 3 -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 392 90 51 -
Yerleşen 392 90 47 -
Boş Kalan - - 4 -
Doluluk Oranı % 100.00 % 100.00 % 92.16 -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 392 - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - 14 - 76 - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - 8 - 38 - 5
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - ₺29.487,50 - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - ₺22.550,00 - ₺45.100,00
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 267,685 275,987 247,850 -
En Düşük Sırası 236.086 214.840 299.982 -
En Yüksek Puanı 468,185 425,743 392,480 -
En Yüksek Sırası 6.134 24.753 49.776 -
Ortalama Puanı 353,423 351,572 299,175 -
Ortalama Sırası 110.683 109.471 205.817 -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - ₺0,00 ₺0,00 -
Maksimum Ücreti - ₺30.455,00 ₺45.100,00 -
Ortalama Ücreti - ₺14.743,75 ₺22.550,00 -