Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Hidrojeoloji Mühendisliği / Lisans Programı / SAY

Program Tanımı ve Amacı

Hidrojeoloji Mühendisliği Programı; içme, kullanma, sulama, hidroterapi, hidrolik ve jeotermal enerji üretimi amacıyla istenilen miktar ve kalitede yeraltı suyunun sağlanması, sağlanan suyun kirletici etkilerden korunması konularında çalışacak teknik insan gücünü yetiştirmeyi ve bu alanlarda araştırma yapmayı amaçlar.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Programın öğretim süresi dört yıldır. İlk yılda temel bilimlerle ilgili dersler verilir. Daha sonra Genel Mineroloji, Özel Mineroloji, Stratigrafi İlkeleri, Su Kimyası, Toprak Mekaniği, Genel Sondaj Tekniği gibi jeoloji ve mühendislik dersleri okutulur.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Hidrojeoloji alanında eğitim görmek isteyenlerin; başta jeoloji ve kimya olmak üzere fen derslerine karşı ilgili ve bu alanlarda başarılı olması gerekir. Ayrıca, hidrojeoloji alanında çalışacak kişinin meraklı ve sabırlı bir araştırmacı olması meslekte başarısını artırır. Hidrojeoloji Mühendisliği Programını bitirenler "Hidrojeoloji Mühendisi" unvanını almaya hak kazanırlar.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Hidrojeoloji Mühendisi evde, tarımda ve endüstride ihtiyaç duyulan miktar ve kalitede yeraltı suyunun aranması, bulunması, ekonomik bir biçimde kullanıma sunulması ve kirletici etkilerden korunması amacıyla araştırmalar yapar. Hidrojeoloji Mühendisinin başlıca çalışma alanlarından biri de baraj ve regülâtör gibi su yapılarında ortaya çıkabilecek su kaçaklarının araştırılması ve engellenmesine yönelik mühendislik önlemlerinin belirlenmesidir. Hidrojeoloji Mühendisleri, istenilen miktar ve kalitede yeraltı suyunun sağlanması, yeraltı suyu kaynaklarının korunması amacıyla ilgili kamu kuruluşlarında (Köy Hizmetleri, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Köy Hizmetleri, İller Bankası, Çevre Genel Müdürlüğü, belediyeler vb.),danışmanlık ve müteahhitlik hizmetleri veren ulusal ve uluslararası kuruluşlarda görev alabilirler.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 1 - - -
Öğrenci Alan Program Sayısı 1 - - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 31 - - -
Yerleşen 29 - - -
Boş Kalan 2 - - -
Doluluk Oranı % 93.55 - - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 31 - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 247,850 - - -
En Düşük Sırası 299.982 - - -
En Yüksek Puanı 247,850 - - -
En Yüksek Sırası 299.982 - - -
Ortalama Puanı 247,850 - - -
Ortalama Sırası 299.982 - - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - - - -
Maksimum Ücreti - - - -
Ortalama Ücreti - - - -