Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Hititoloji / Lisans Programı / DİL

Program Tanımı ve Amacı

Hititoloji; M.Ö. II. (ve I.) binyılda Anadolu’da ilk defa güçlü bir siyasi birlik kuran, çeşitli toplulukları kaynaştıran ve bunu yaklaşık bin yıl kadar sürdüren Hitit Uygarlığının orijinal (çiviyazılı ve hiyeroglif) yazılı belgelerini (tabletler, mühürler, anıtlar, steller vb.) inceler. Transkripsiyon, tercüme ve yorumları ile Anadolu'nun Eskiçağ dönemine ışık tutmayı amaçlar. Günümüz Anadolu'sunda, bu yazı türünde binlerce belge içeren arşivler gün ışığına çıkarılmıştır. Bunlar içinde Luvice, Palaca gibi Hititçeye akraba dillerin yanı sıra Anadolu'nun daha eski dönemlerine ait Hattice ile farklı bir dil yapısına sahip Hurri dilinde de belgeler bulunmaktadır. Bu belgelerin okunup değerlendirilmesi ile söz konusu dilleri konuşmuş toplulukların sosyal, ekonomik, politik ve tarihi değerleri ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır. Böylece Anadolu'nun Eskiçağ tarihinin aydınlanmasına yardımcı olmak, belgeleri dil özellikleri açısından ele alarak; yapıları, tarih içindeki gelişimleri filolojik ve linguistik açıdan incelemek ve bu dillerin bilimsel açıdan irdelemek amaçlanmaktadır.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Programın öğretim süresi dört yıldır. Hititoloji programında M.Ö. 4000 yılının ortalarından İsa’nın doğumuna kadar uzanan sürede Anadolu’ da yaşamış Hititlerin dilleri, siyaset ve kültür tarihleri ile ilgili konularda eğitim yapılmaktadır.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Bu programı seçmeyi düşünen adayların; Türkçe, Tarih ve Edebiyat derslerini sevmeleri ve lise düzeyinde başarılı olmaları yararlı olacaktır. Programı tamamlayanlara Hititolog unvanı verilir.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Mezunlar bu alanda ileri bir eğitim gördükleri takdirde müzelerde çivi yazısı uzmanı olarak görev yapabilirler. Hititoloji Programını bitirenlerin çalışma alanı, müzeler, üniversiteler ve araştırma kuruluşlarıdır. Bunların sayısı çok az olduğu gibi, buralarda görev alabilmek için ileri düzeyde eğitim almak gereklidir.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 2 - - -
Öğrenci Alan Program Sayısı 2 - - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 62 - - -
Yerleşen 58 - - -
Boş Kalan 4 - - -
Doluluk Oranı % 93.55 - - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 62 - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 195,000 - - -
En Düşük Sırası 70.842 - - -
En Yüksek Puanı 256,776 - - -
En Yüksek Sırası 58.204 - - -
Ortalama Puanı 225,888 - - -
Ortalama Sırası 64.523 - - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - - - -
Maksimum Ücreti - - - -
Ortalama Ücreti - - - -