Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

İktisat / Lisans Programı / EA

Program Tanımı ve Amacı

İktisat Programı; iktisadi olguları analiz edebilen, sorgulayan ve araştıran, öngörü sahibi, var olan kaynakları doğru değerlendirip en verimli şekilde kullanabilecek nitelikli iktisatçılar yetiştirmeyi amaçlar.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Genel Muhasebe, Ticaret Hukuku, İstatistik, Kamu Maliyesi, Hukuk, İktisat gibi derslerden oluşan bir program uygulanır.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Bu alanda öğrenim yapmak isteyenlerin; genel akademik yeteneğe sahip, sayısal düşünebilen, araştırma inceleme yapmayı, yönetim ve idari alanlarda çalışmayı seven, yaratıcı bireyler olmaları gerekir. Üniversitelerin iktisat bölümlerinden mezun olanlar işgücü piyasasında "İktisatçı" olarak görev alırlar. İktisatçılar çalıştıkları kurumda üretilen malların pazarlanmasında çeşitli istatistiksel verilerin hazırlanması konusunda ve kurumun bünyesindeki birimler arasındaki ekonomik girdilerin ve çıktıların düzenlemesi konusunda çalışırlar.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

İktisat Programından mezun olanlar kamu ve özel sektörün çeşitli birimlerinde istihdam edilmektedirler. Kamu sektörünü düşünen kişilerin okul bitiminden sonra devlet tarafından açılan sınavlarda başarılı olmaları gerekir. Kamu sektöründe Maliyede, Merkez Bankasında, KİT ve Hazinede çalışabilirler. Özel sektörde ise birçok alanda çalışma imkânı vardır. Ancak, işletme, iktisat bölümlerinin mezun sayısı çok olduğu için bu bölümden mezun olanların kendilerini iyi yetiştirmiş olmaları gerekir.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 91 17 2 2
Öğrenci Alan Program Sayısı 126 45 4 4

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 8147 765 35 15
Yerleşen 4423 386 9 -
Boş Kalan 3724 379 26 15
Doluluk Oranı % 54.29 % 50.46 % 25.71 -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 7046 1101 - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - 139 - 525 - 101
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - 15 - 12 - 8
Yabancı Üviversiteler 3 - - - 2 5 5 - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - ₺26.018,50 - ₺42.218,75
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - ₺22.550,00 - ₺31.132,50
Yabancı Üviversiteler - - - - - ₺7.000,00 ₺14.000,00 - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 195,000 195,000 195,000 195,000
En Düşük Sırası 587.678 587.678 587.678 587.678
En Yüksek Puanı 459,841 449,888 283,064 195,000
En Yüksek Sırası 667 1.002 209.017 587.678
Ortalama Puanı 222,178 248,381 217,016 195,000
Ortalama Sırası 496.078 388.008 493.013 587.678

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - ₺0,00 ₺0,00 ₺0,00
Maksimum Ücreti - ₺62.100,00 ₺31.132,50 ₺14.000,00
Ortalama Ücreti - ₺17.912,96 ₺13.420,63 ₺5.250,00