Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

İlahiyat (MTOK) / Lisans Programı / SÖZ

Program Tanımı ve Amacı

İlahiyat Programı; başta İslam dini olmak üzere, diğer dinleri de bilimsel yöntemlerle inceler. Program, bu alanda medeniyetler arası ilişkilere katkıda bulunacak ve kültürel mirası değerlendirip, genel tarih ve kültür bilincine dayalı olarak ilahiyat alanında temel bilgi, zihniyet yaklaşımına sahip, hayatı yorumlayıp problemlere çözümler üretebilen ve hayat boyu öğrenme alışkanlığı sergileyebilen din bilimcilerini yetiştirmeyi amaçlar.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

İlahiyat Fakültesinde dört yıllık eğitim boyunca Temel İslam Bölümleri adı altında Tefsir (Kur’an-ı Kerim’in açıklaması), Hadis (Hz. Peygamberin sözleri ), İslam Hukuku, Kelam, Tasavvuf ve Arap Dili-Edebiyatı gibi dersler okutulmaktadır. Aynı zamanda felsefe, din bilimleri ve İslam Tarihi-Sanatları kapsamında diğer dersler de verilmektedir.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

İlahiyat Fakültesini tercih edecek olan kişilerin; özellikle sözlü yeteneğe sahip, hitabeti güçlü, ikna kabiliyeti gelişmiş, pratik düşünebilen ve muhakeme gücü yüksek, sosyoloji, psikoloji ve tarihe meraklı kişiler olmaları gerekir. Öğrenimlerini başarıyla tamamlayanlara “ilahiyatçı” unvanı verilir.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni’, ‘Müftü’, ‘Vaiz’ veya ‘imam’ olarak çalışırlar. Öğretmenlik sertifikası alanlar, İmam Hatip Meslek Liselerinde öğretmenlik yapabildiği gibi ilköğretim okullarında da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapabilmektedirler. Müftü, bulunduğu il ya da ilçedeki camilerin yönetiminden sorumlu olup bunların din görevlisi ihtiyaçlarını gidermeye gayret eder. Bulunduğu yerin en üst din görevlisi ve sorumlusudur. Bölgesindeki din görevlilerinin çalışmalarını denetler, toplumun dini konulardaki soru işaretlerini cevaplandırır.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 56 - - -
Öğrenci Alan Program Sayısı 102 - - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 1401 - - -
Yerleşen 1237 - - -
Boş Kalan 164 - - -
Doluluk Oranı % 88.29 - - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 906 495 - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 195,000 - - -
En Düşük Sırası 563.808 - - -
En Yüksek Puanı 398,012 - - -
En Yüksek Sırası 3.663 - - -
Ortalama Puanı 233,111 - - -
Ortalama Sırası 448.490 - - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - - - -
Maksimum Ücreti - - - -
Ortalama Ücreti - - - -