Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

İletişim Bilimleri / Lisans Programı / SÖZ

Program Tanımı ve Amacı

İletişim Bilimleri Bölümü Programı; sosyal sorumlulukları ve becerileri gelişmiş, ülkemizin ve dünyamızın genel ve güncel sorunlarına duyarlı, meraklı, araştırmaya ve araştırmalarının sonuçlarını sistemli bir şekilde sunabilmeye yatkın öğrencilerin teorik ve pratik alanlardaki donanımlarını geliştirmeyi hedeflemektedir. Çağımızda iletişim olgusu ve buna bağlı olarak İletişim Bilimleri vazgeçilmez bir önem ve ağırlık kazanmıştır. Bilgi ve deneyimlerimizin hayata geçirilebilmesi ve paylaşılabilmesi için “iletişim” çok önemlidir. İletişim Bilimleri, bireylerin, grupların ve kurumların davranışlarını ve kitle iletişim sistemlerini bilimsel yöntemlerle incelemeyi ve iletişim süreçleri uygulamalarının yöntem ve stratejilerini geliştirmeyi hedefler.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Program süresince öğrencilere; İletişim, Yönetim, Kitle İletişim, Haber Toplama ve Yazma, Radyo & TV, Sosyal Bilimler Araştırma Yöntemleri, Sosyal Psikoloji, İletişim Sosyolojisi, Reklam Film Araştırmaları, İletişim Etiği, Uluslararası İletişim, İletişim Teorileri, Medya Analizi, Kültür Araştırmaları, Kitle İletişim Araştırması, Popüler Kültür ve Medya dersleri verilmektedir.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

İletişim Bilimleri Programında, Kitle İletişimi, Halkla İlişkiler, Reklamcılık vb. alanlarda meslekî ve pratik bilgi ve beceriler kazandırmanın yanı sıra, iletişim gibi kapsamlı bir alanın ilişkili olduğu çeşitli disiplinlerle ilgili temel bilgilerin de aktarılması sağlanır. Bu nedenle programda okumak isteyen öğrencilerin; dışa dönük, kolay iletişim kurabilen, araştırmacı, sözel yetenekleri güçlü, teknolojik gelişmelere adapte olabilen kişiler olması gerekir.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Mezunlar, reklam ve medya alanında radyo-TV programcısı, , gazeteci, halkla ilişkiler elemanı gibi unvanlarla çalışabilmektedirler.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 2 1 - -
Öğrenci Alan Program Sayısı 2 2 - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 134 35 - -
Yerleşen 134 15 - -
Boş Kalan - 20 - -
Doluluk Oranı % 100.00 % 42.86 - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 134 - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - 5 - 30 - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - ₺21.916,00 - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 252,409 195,000 - -
En Düşük Sırası 333.081 563.808 - -
En Yüksek Puanı 336,136 306,311 - -
En Yüksek Sırası 40.266 96.509 - -
Ortalama Puanı 294,273 250,656 - -
Ortalama Sırası 186.674 330.159 - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - ₺0,00 - -
Maksimum Ücreti - ₺21.916,00 - -
Ortalama Ücreti - ₺10.958,00 - -