Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Arkeoloji / Lisans Programı / EA

Program Tanımı ve Amacı

Arkeoloji; İnsanın alet yapmaya başlamasından Roma Çağı’nın sonuna kadar olan süreç içerisinde her türlü eseri ve bu eserlerin yaratıldığı toplumların yapısal özelliklerini araştırır. Arkeoloji Programı; tüm boyutları ile arkeolojiyi tanıyan ve istediği yönde uzmanlaşmış arkeologlar yetiştirmeyi amaçlar.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Programın öğreti süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Klasik Arkeoloji, Mitoloji, Antik Çağ Tarihi, Arkaik Çağ Mimarlığı, Heykeltıraşlık gibi dersler okutulmaktadır. Bölümde kuramsal derslerin yanında öğrencilerin mezun olduktan sonra pratik yaşam içinde yapacakları uygulamalarına yönelik seminer, panel, inceleme-araştırma gezileri de yapılmaktadır.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Bu alanda çalışmak isteyenlerin; araştırma, anlama, öğrenme arzusuna sahip, doğada ve açık havada çalışmayı seven, tarihe, sanata ve sanat eserlerine ilgi duyan kişiler olmaları gerekir. Yabancı dil öğrenmeleri farklı kültür ve toplumlardaki arkeoloji çalışmalarını inceleme konusunda faydalı olacaktır. Mezunlar; “arkeolog” unvanını alırlar.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Ulusal ve uluslararası kazılarda görev alabilen mezunlardan yabancı dilini geliştirenler, profesyonel turist rehberi ve müzelerde araştırıcı teknik eleman olabildikleri gibi, Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışabilirler. Mezunların üniversitelerde akademik kariyer yapabilmeleri de mümkündür.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 40 1 - -
Öğrenci Alan Program Sayısı 41 2 - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 1613 14 - -
Yerleşen 672 14 - -
Boş Kalan 941 - - -
Doluluk Oranı % 41.66 % 100.00 - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 1561 52 - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - 4 - 10 - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - ₺31.050,00 - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 195,000 264,087 - -
En Düşük Sırası 587.678 296.292 - -
En Yüksek Puanı 276,491 371,107 - -
En Yüksek Sırası 235.968 24.784 - -
Ortalama Puanı 201,104 317,597 - -
Ortalama Sırası 565.432 160.538 - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - ₺0,00 - -
Maksimum Ücreti - ₺31.050,00 - -
Ortalama Ücreti - ₺15.525,00 - -