Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

İngiliz Dilbilimi / Lisans Programı / DİL

Program Tanımı ve Amacı

Dilin nasıl bir mekanizmaya sahip olduğu ve nasıl inceleneceğini kavratmayı amaçlayan programdır. Dilbilimciler, çok dil bilen kişiler olmak zorunda olmamakla birlikte, inceleme alanları belirli bir dil ile de sınırlı değildir.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Dilbilimin temel inceleme alanları küçük-ölçekli ve büyük-ölçekli incelemeler olarak ikiye ayrılır. Birinci grup incelemeler daha çok dilin sesbilim, sesletim bilgisi, biçimbilim, sözcükbilgisi, sözdizimi, anlambilim bağlamındaki yapısal ve işlevsel özelliklerini ele alır. İkinci grup incelemeler ise dilin bireysel ve toplumsal özelliklere bağlı olarak ortaya çıkan görünümlerini araştırır. Bu incelemeler doğrultusunda bölümde Dil, Kültür ve İletişim, Sesbilgisi ve Sesbilim, Dilbilim Tarihi, Morfoloji, Sinirdilbilim, Metindilbilim, Medya ve Dil, Toplumdilbilim Uygulamaları, Dil ve Cinsiyet, Söylem Çözümlemesi gibi dersler bulunmaktadır. Programın eğitim süresi 4 yıldır. Öğrenciler Dilbilimci unvanıyla mezun olarak lisans diploması alırlar.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Dilbilimci olmak isteyenlerin; genel kültür yanında gramer ve kompozisyonda başarılı, geniş bir sözcük dağarcığına ve güçlü bir belleğe sahip olmaları gerekir.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Bir dilbilimci dil olgusunun önemli bir parametre olduğu her ortamda iş bulabilir, dahası yeni iş ortamları yaratabilir. Bu doğrultuda Dilbilim bölümü mezunlarının yaygın olarak çalıştığı alanlardan bazıları şöyledir: , Yazılım sektörü (Doğal dil işleme), Reklam ajanslarında metin yazarlığı, yaratıcı yönetmenlik (creative director), Pazar araştırma şirketlerinde dilbilim araştırma uzmanı, Özel eğitim kurumlarında İngilizce, yabancılar için Türkçe okutmanlığı, Çevirmenlik, Basın yayın kuruluşlarında dil uzmanlığı ve redaktörlük, Konuşma bozuklukları tedavisi gibi alanlarda çalışabilirler. Pedagozjik formasyona sahip oldukları taktirde özel öğretim kurumlarında veya MEB’e bağlı okullarda İngilizce öğretmenliği gibi alanlarda görev alabilirler.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 2 - - -
Öğrenci Alan Program Sayısı 2 - - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 124 - - -
Yerleşen 124 - - -
Boş Kalan - - - -
Doluluk Oranı % 100.00 - - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 124 - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 339,443 - - -
En Düşük Sırası 30.805 - - -
En Yüksek Puanı 415,986 - - -
En Yüksek Sırası 8.959 - - -
Ortalama Puanı 377,715 - - -
Ortalama Sırası 19.882 - - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - - - -
Maksimum Ücreti - - - -
Ortalama Ücreti - - - -