Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

İnsan Kaynakları Yönetimi (YO) / Lisans Programı / EA

Program Tanımı ve Amacı

İnsan Kaynakları Yönetimi Programının amacı, işletmede çalışacak insan gücünün sayısını ve niteliğini, çalışanların başarısını ve uyum düzeyini artırıcı çalışmaları planlayan ve yürüten kişileri yetiştirmeyi amaçlar.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

İnsan kaynakları yöneticisi, işletmenin ihtiyacı olan insan gücünün sayısını ve niteliğini belirler, geleceğe yönelik insan gücü planlaması yapar, işletmeye başvuranların niteliklerini değerlendirir ve uygun görülenlerin işe alınmasını sağlar, çalışanların motivasyon ve verimliliklerinin artırılması için gerekli önlemleri belirler, çalışanların bilgi ve becerilerini artırıcı hizmet-içi eğitim programları düzenler, İşletmenin personel politikasının geliştirilmesi için araştırma yapan kişidir.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Dört yıl süren eğitimi başarıyla bitirenlere “İnsan Kaynakları Uzmanı” unvanı verilir. İnsan Kaynakları Uzmanı olmak isteyenlerin; düşüncelerini sözlü ifade edebilme gücüne sahip, bir işi planlayabilen ve uygulayabilen, başkalarını yönlendirebilen ve ikna edebilen, sorunlara çözüm bulma yeteneğine sahip kişiler olmaları gerekir.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

İnsan Kaynakları Uzmanlarının çalışma alanları, özellikle şirketlerin orta ve üst kademelerinde ihtiyaç duyulan yöneticileri seçen, firmaların politika ve stratejilerini belirleyenler profesyonel yönetim danışmanlık ve insan kaynakları şirketleridir. Bu şirketler insan kaynakları uzmanı istihdam etmektedirler. Bu alanda yetişmiş eleman az olup, ihtiyaç ise giderek artmaktadır. İşyerleri genellikle yabancı dil ve bilgisayar bilen elemanları tercih etmektedirler.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var - 1 - -
Öğrenci Alan Program Sayısı - 2 - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan - 12 - -
Yerleşen - 4 - -
Boş Kalan - 8 - -
Doluluk Oranı - % 33.33 - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - 2 - 10 - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - ₺21.600,00 - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı - 195,000 - -
En Düşük Sırası - 587.678 - -
En Yüksek Puanı - 324,736 - -
En Yüksek Sırası - 90.551 - -
Ortalama Puanı - 259,868 - -
Ortalama Sırası - 339.115 - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - ₺0,00 - -
Maksimum Ücreti - ₺21.600,00 - -
Ortalama Ücreti - ₺10.800,00 - -