Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri / Lisans Programı / SAY

Program Tanımı ve Amacı

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri; toplumsal, ekonomik, kültürel, bilimsel olgu ve olaylarla ilgili bilgileri derleyip, derlenen bu bilgileri istatistik tekniklerinin kullanılıp yorumlandığı ve sayısal olarak ifade edildiği, sonuçta karar vericiye önerilerin sunulduğu bir alandır. İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Programı, belli bir alanda veri toplama, bu verileri çözümleme ve yorumlama yöntemleri konusunda araştırma ve eğitim yapar. İstatistik, matematiksel ve uygulamalı istatistik adı altında iki alana ayrılır.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Programın öğretim süresi dört yıldır. Bu süre içinde genel olarak matematik, cebir, geometri ve sayısal yeteneğe dayalı konularla ilgili dersler okutulmaktadır. Bu derslere Ekonomi, Ekonometri, Halkla İlişkiler, Yönetime Giriş, İşletme, İktisat dersleri örnek verilebilir.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Programda okumak isteyenlerin; matematiksel kavramlarla düşünüp problem çözebilen, soyut düşünme yeteneğine sahip, araştırmaya meraklı, dikkatli, sabırlı, ayrıntılarla uğraşmaktan sıkılmayan kimseler olmaları gerekir. Programı bitirenlere "İstatistikçi" unvanı verilir.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

İstatistikçiler genellikle Öğretim, araştırma ve uygulama alanlarında çalışmaktadırlar. Bunlardan ilk ikisi genellikle kuramsal istatistik alanına girer ve üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalışabilirler. Uygulamalı istatistikçiler sosyal ve politik bilimler, tıp, eğitim, doğal bilimler, endüstriyel faaliyetler vb. alanlarında sayısal verilerin toplanması, çözümlenmesi ve buna dayanarak geleceğe ilişkin tahminler yapılması ile ilgili konularda çalışırlar. Daha özel olarak ifade edecek olursak istatistikçiler; hastanelerin istatistik bürolarında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), DPT Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumu, Türk Standartlar Enstitüsü, Türkiye Kömür İşletmeleri, bankalar, emniyet teşkilatı gibi kamu kuruluşlarının araştırma ve bilgisayar birimlerinde çalışırlar. Matematiksel kavramlar üzerinde düşünebilen ve bunu çevresindekilere aktarabilen bireyler için istatistikçilik gelecek vaat eden bir meslek alanıdır.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 3 - 1 -
Öğrenci Alan Program Sayısı 3 - 3 -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 135 - 21 -
Yerleşen 114 - - -
Boş Kalan 21 - 21 -
Doluluk Oranı % 84.44 - - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 135 - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - 3 - 8 - 10
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - ₺14.369,25 - ₺28.738,50
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 195,000 - 195,000 -
En Düşük Sırası 390.132 - 390.132 -
En Yüksek Puanı 237,472 - 195,000 -
En Yüksek Sırası 341.177 - 390.132 -
Ortalama Puanı 218,196 - 195,000 -
Ortalama Sırası 371.447 - 390.132 -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - - ₺0,00 -
Maksimum Ücreti - - ₺28.738,50 -
Ortalama Ücreti - - ₺14.369,25 -