Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

İş Sağlığı ve Güvenliği / Lisans Programı / SAY

Program Tanımı ve Amacı

İş sağlığı ve güvenliği alanı, iş yeri dahilinde kimyasal, fiziksel veya biyolojik faktörlerin neden olduğu hastalık ve yaralanmaları ortadan kaldırmak ya da önlemek için prosedürler geliştirmekle sorumluluk kazandırmayı amaçlayan bir programdır.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Eğitim Süresi 4 yıldır. İlk yıl, temel mühendislik dersleri ve alan derslerine giriş eğitimi verilir. İkinci ve üçüncü yıl, meslek hukuku ve mevzuatı yanında, teknik konulara ve işçi sağlığını ilgilendiren temel konulara ait dersler işlenir. Mühendislik yaklaşımını destekleyen derslerle de devam edilir. Diferansiyel Denklemler, İş Sosyolojisi, Ergonomi, Toksikoloji, Kişisel Koruyucu Donanımlar, İş Hijyeni Yangın dersleri bunlardan bazıları olup son yıl, ihtisas alanlarına yönelik derinleşme hedeflenir. Elektrikle çalışılan işlerde İSG, Maden ve İnşaatlarda İSG gibi ihtisas dersleri vardır. Öğrenciler, her yıl dönem projesi yapmakla yükümlüdürler. Mezunlara İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı unvanı verilir.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Bu alanda eğitim almak isteyenlerin problemlere etkili çözümler üretebilme, çoklu iş tanımlarını önceliklendirebilme, ekip çalışmasına uyum sağlama, detay odaklı çalışma, stresli durumlar karşısında sakin kalabilme, MS Office programlarını etkili kullanabilme becerilerine sahip olmaları beklenir.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı mezunları, tüm kurum, kuruluş ve işletmelerde, ticaret merkezleri, çok katlı yüksek binalar, üniversite ve yerleşke şeklindeki okullar, alışveriş merkezleri ve topluma açık merkezlerde, itfaiyeler, sivil savunma ve benzeri acil durum kuruluşlarında, “İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı” olarak çalışabilirler. Son zamanlarda öne çıkan mesleklerden biri haline gelmiştir.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 7 2 - -
Öğrenci Alan Program Sayısı 8 4 - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 342 46 - -
Yerleşen 69 9 - -
Boş Kalan 273 37 - -
Doluluk Oranı % 20.18 % 19.57 - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 311 31 - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - 8 - 38 - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - ₺19.582,29 - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 195,000 195,000 - -
En Düşük Sırası 390.132 390.132 - -
En Yüksek Puanı 200,873 237,280 - -
En Yüksek Sırası 390.047 341.983 - -
Ortalama Puanı 195,734 215,309 - -
Ortalama Sırası 390.121 369.525 - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - ₺0,00 - -
Maksimum Ücreti - ₺23.209,20 - -
Ortalama Ücreti - ₺9.791,15 - -