Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

İşletme / Lisans Programı / EA

Program Tanımı ve Amacı

İşletme Programı; 21. Yüzyıl'da değişen global ekonomide rekabet edebilen ve yalnızca geleceğe uyum sağlayan değil, aynı zamanda geleceği etkileyebilecek doğru stratejik kararları verebilen kişiler yetiştirmeyi amaçlar. İşletme Programında işletme ve kuruluşların her anlamda verimini artırmak amacıyla plan yapma, çalışmaları yönetme ve denetleme alanlarında öğrencinin gerekli bilgi ve beceriye sahip olması hedeflenir.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Matematik, İstatistik, Sosyoloji, Ekonomi, Hukuk, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon, Muhasebe ve Finansman, Kooperatifçilik ve Bilgisayar gibi derslerden oluşan bir program uygulanır.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

İşletme Programında okumak isteyenlerin; genel akademik yeteneğe ve sayısal düşünme gücüne sahip, matematik, sosyoloji ve psikoloji gibi bilimlere ilgili ve bu alanlarda başarılı, sabırlı, anlayışlı, hoşgörü sahibi ve insan ihtiyaçlarına karşı duyarlı, fikirlerini başkalarına anlatabilme ve insanları inandırabilme gücüne sahip bireyler olması gerekir. En az bir yabancı dil bilmek ve bilgisayar kullanımında etkin olmak da meslekte başarılı olmanın vazgeçilmez koşullarıdır. Mezunlar "İşletmeci" unvanı ile çalışırlar.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

İşletmeciler; çalıştığı işletmede planlama, örgütleme, yönetme, düzenleme, denetim gibi genel görevler yaparlar. Bunun yanında ürünün iyileştirilmesi, üretimin artırılması ve ürünlerin satışı için planlar yapmak, kuruma parasal kaynak sağlamak ve kurumun parasal olanaklarını en ekonomik biçimde dağıtmak, kurumun insan gücünü en verimli olacakları alanlarda çalıştırmak ve en uygun elemanları bulup işe almak gibi işler yaparlar. İşletmeciler kamu ve özel kuruluşlarda görev alabilirler ya da kendi işletmelerini açabilirler. Meslekte ilerleme, yetenek ve bilginin, başarılı bir çalışma ile kanıtlanmasına bağlıdır. Son yıllarda birçok üniversitede işletme programının açılması ve iktisadi programların hemen hepsinin çok sayıda mezun vermesi nedeniyle iyi bir iş bulmak için alanda uzmanlaşma öne çıkmıştır.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 92 55 11 3
Öğrenci Alan Program Sayısı 137 153 17 7

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 9080 3319 130 27
Yerleşen 6093 1854 21 2
Boş Kalan 2987 1465 109 25
Doluluk Oranı % 67.10 % 55.86 % 16.15 % 7.41

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 8103 977 - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - 556 - 2217 25 521
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - 76 - 36 - 18
Yabancı Üviversiteler 5 - - - 2 5 7 3 5

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - ₺26.021,76 ₺28.500,00 ₺50.991,62
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - ₺16.986,67 - ₺40.444,17
Yabancı Üviversiteler - - - - - ₺8.000,00 ₺16.855,00 ₺26.565,00 ₺35.420,00

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 195,000 195,000 195,000 195,000
En Düşük Sırası 587.678 587.678 587.678 587.678
En Yüksek Puanı 465,137 476,547 306,952 224,767
En Yüksek Sırası 519 328 132.094 558.645
Ortalama Puanı 231,044 252,915 201,585 199,252
Ortalama Sırası 462.429 384.309 560.879 583.530

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - ₺0,00 ₺0,00 ₺0,00
Maksimum Ücreti - ₺136.500,00 ₺45.100,00 ₺35.420,00
Ortalama Ücreti - ₺18.070,04 ₺10.134,85 ₺14.813,57