Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

İşletme Mühendisliği / Lisans Programı / SAY

Program Tanımı ve Amacı

İşletme Mühendisliği Programı; işletmelerin teknik kadroları ile sosyal bilimler eğitimi görmüş işletmeci kadroları arasındaki bağı kurabilecek yönetim elemanları yetiştirme amacına yönelik eğitim ve araştırma yapar.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; temel fen bilimleri dersleri ile İstatistik, Bilgisayar Programcılığı, Ekonomi, Maliye, Hukuk, Sosyal Psikoloji vb. alanlara ilişkin derslerden oluşan bir program uygulanır.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

İşletme Mühendisi olmak isteyenlerin; akademik yeteneğin yanı sıra, özellikle sayısal düşünme yeteneğine sahip, matematik, fizik, kimya gibi temel fen, sosyoloji ve psikoloji gibi sosyal bilim derslerinde başarılı olmaları gerekir. İşletme Mühendisliği Programını bitiren öğrencilere "İşletme Mühendisi" unvanı verilir. İşletme Mühendisi fabrikalarda üretim faaliyetleri ile ürünün pazarlanması ve maliyetinin hesaplanması gibi işletme faaliyetleri arasındaki eşgüdümü sağlar, üretimin planlanması için malzeme, insan gücü, para ve zamanın en ekonomik biçimde kullanılması için gerekli düzenlemeleri yapar.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

İşletme Mühendisi, bir işletmeciye oranla çok daha fazla sayısal yöntemler kullanır; bir endüstri mühendisine göre ise işletmenin para ve insan yönetimine çok daha fazla katkıda bulunur. Ülkemiz hızlı bir sanayileşme süreci içindedir. Bu süreç işletme mühendisi ihtiyacının artmasına neden olmaktadır. Özellikle kamu iktisadi teşekküllerine bağlı büyük işletmelerde, özel sektörün büyük fabrikalarında üretim faaliyetleriyle işletme faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayan işletme mühendislerine gelecekte duyulan gereksinim daha da artacaktır. Mezunların iş bulma olanakları oldukça geniştir.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 1 1 1 -
Öğrenci Alan Program Sayısı 1 3 1 -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 113 96 5 -
Yerleşen 113 96 1 -
Boş Kalan - - 4 -
Doluluk Oranı % 100.00 % 100.00 % 20.00 -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 113 - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - 14 - 27 - 55
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - 5 - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - ₺42.250,00 - ₺84.500,00
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 445,312 287,325 247,850 -
En Düşük Sırası 14.029 188.551 299.982 -
En Yüksek Puanı 445,312 421,265 247,850 -
En Yüksek Sırası 14.029 27.588 299.982 -
Ortalama Puanı 445,312 350,169 247,850 -
Ortalama Sırası 14.029 105.887 299.982 -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - ₺0,00 ₺0,00 -
Maksimum Ücreti - ₺84.500,00 ₺0,00 -
Ortalama Ücreti - ₺42.250,00 ₺0,00 -