Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Jeofizik Mühendisliği / Lisans Programı / SAY

Program Tanımı ve Amacı

Jeofizik Mühendisliği Programı; petrol ve her çeşit maden ve endüstriyel minerallerin aranması, bulunan rezervlerin özelliklerinin saptanması ve maden mühendisleri tarafından işletilmeye başlanıncaya kadar jeoloji mühendisleri ile işbirliği içinde arazi çalışmaları yapılması için mühendisler yetiştirir. Ayrıca yeraltı suyu ve jeotermal enerji araştırmaları ile baraj, demiryolu, karayolu ve havaalanlarının zemin etütleri ve deprem ile ilgili konularda eğitim ve araştırma etkinliklerini yürütür.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Matematik, Fizik, Kimya, Dinamik, Statik, Jeodezi ve Topografya gibi temel derslerin yanı sıra Jeoloji ve Jeofiziğe ait meslek dersleri bulunmaktadır. Jeolojiye ait meslek dersleri, Genel Jeoloji, Stratigrafi, Petrografi, Tektonik, Maden Jeolojisi, Petrol Jeolojisi, Mühendislik Jeolojisi ve Hidrojeolojiden oluşur. Jeofiziğe ait meslek dersleri ise Sismoloji, Sismik Prospeksiyon, Magnetizma, Gravimetri Jeofizik Prospeksiyon (Gravite-Magnetik), Elektrik Alan Teorisi, Jeofizik Prospeksiyon (Elektrik-Elektromanyetik), Yer Fiziği ve Mühendislik Jeofiziğinden oluşur. Meslek derslerinin yarısı teorik, yarısı uygulamalıdır. Ayrıca öğretim üyelerinin denetiminde kampta ve ilgili kurumlarda staj yapılır.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Jeofizik Mühendisi olmak isteyenlerin; temel bilimlere ilgili ve bu alanlarda başarılı, açık havada çalışmaktan hoşlanan, bedence güçlü bireyler olmaları gerekir. Mezunlara "Jeofizik Mühendisi" unvanı verilir. Jeofizik Mühendisi, kendisine en yakın meslek üyesi olan Jeoloji Mühendisi ile aynı kurumda çalıştığında, genelde, jeoloji araştırmaları ile kesin sonuca gidilemeyen problemlerin çözümünde etkili olur.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Jeofizik Mühendisi arazide veya laboratuvarda ölçü alır, gerekli düzeltmeleri uygular ve böylece elde ettiği sonuçları yorumlar. Jeofizik Mühendisi bu yorumlamaları dolayısıyla daima keşif işi yapmaktadır. Jeofizik Mühendisleri hemen hemen her zaman yeryüzünün altı ile uğraşır, yeraltındaki petrol, cevher, yeraltı suyu araştırmaları ile büyük köprü, bina ve barajların zemin ölçüleri gibi konularda çalışır. Bir bakıma yeraltının röntgenini çıkarır. Jeofizik Mühendisleri; Maden Tetkik Arama, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Devlet Su İşleri, Türkiye Kömür İşletmeleri, Elektrik İşleri Etüt İdaresi, Toprak-Su, Yol-Su-Elektrik Kurumu, yabancı petrol şirketleri, özel maden ve sondaj şirketleri ile büyük şehir belediyelerinde çalışmaktadırlar.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 5 - - -
Öğrenci Alan Program Sayısı 6 - - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 152 - - -
Yerleşen 84 - - -
Boş Kalan 68 - - -
Doluluk Oranı % 55.26 - - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 152 - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 247,850 - - -
En Düşük Sırası 299.982 - - -
En Yüksek Puanı 309,231 - - -
En Yüksek Sırası 147.414 - - -
Ortalama Puanı 258,080 - - -
Ortalama Sırası 274.554 - - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - - - -
Maksimum Ücreti - - - -
Ortalama Ücreti - - - -