Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Jeoloji Mühendisliği / Lisans Programı / SAY

Program Tanımı ve Amacı

Jeoloji, yerkürenin başlangıcından bugüne kadar geçirdiği yapısal değişmeleri, yerkabuğunun yüzeyinin ve altının bugünkü durumunu inceler. Jeoloji Mühendisliği Programı; jeoloji biliminin sağladığı bilgilerin mühendislik alanına uygulamasına ilişkin kuram ve yöntemler konusunda eğitim ve araştırma yapar.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Matematik, Fizik, Kimya gibi temel dersler ve kuramsal mühendislik dersleri okutulur. Bunun yanında arazi uygulamaları ve laboratuvar çalışmalarına büyük ölçüde önem verilir. Ayrıca, öğrencilerin staj yapma zorunluluğu vardır.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Jeoloji Mühendisliği alanında çalışmak isteyenlerin; akademik yeteneğe sahip, jeoloji, fizik, kimya, matematik, coğrafya ve ekonomiye ilgili ve bu alanlarda başarılı, açık havada çalışmaktan hoşlanan kişiler olmaları gerekir. Üniversitelerin Jeoloji Mühendisliği Programını bitirenler "Jeoloji Mühendisi" unvanını kazanırlar. Jeoloji Mühendisi çalıştığı kurumda yeraltındaki doğal kaynakların, maden, petrol, endüstriyel hammaddeler, yeraltı suyu, jeotermik enerjinin bilimsel ve teknik yöntemlerle araştırılmasına, bulunmasına ve rezervlerin hesaplanmasına yönelik çalışmalar yapar.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Kentleşme alanları, liman, havaalanı, baraj yerleri ile tünel, karayolu ve demiryollarının geçeceği yerlerin en uygun jeolojik özelliklerine göre seçilmesine çalışır, bu alanda araştırma ve incelemeler yapar. Jeoloji Mühendisi, yeryüzünün jeolojik haritalarını yapar, yeryüzü ve yeraltına ait elde edilen bilgileri bütünleştirerek uygulamaya dönüştürür. Bu alanda yetişenlerin çoğunluğu kamu kuruluşlarında, pek azı ise özel sektörde çalışmaktadır. Jeoloji Mühendislerinin çalıştığı belli başlı kuruluşlar şunlardır: Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Köy Hizmetleri, İller Bankası, Türkiye Kömür İşletmeleri, Devlet Karayolları, Yol-Su Elektrik Kurumu, Deprem Araştırma Enstitüsü ve özel sektör de seramik ve cam fabrikalarıdır.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 9 - - -
Öğrenci Alan Program Sayısı 9 - - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 317 - - -
Yerleşen 229 - - -
Boş Kalan 88 - - -
Doluluk Oranı % 72.24 - - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 317 - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 247,850 - - -
En Düşük Sırası 299.982 - - -
En Yüksek Puanı 364,753 - - -
En Yüksek Sırası 75.947 - - -
Ortalama Puanı 271,099 - - -
Ortalama Sırası 249.360 - - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - - - -
Maksimum Ücreti - - - -
Ortalama Ücreti - - - -