Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Kamu Yönetimi (UÖ) / Lisans Programı / EA

Program Tanımı ve Amacı

Kamu Yönetimi Programı; merkez ve taşra örgütünün çeşitli kademelerinde, yerel yönetimlerde, idari yargı mercilerinde, iç ve dış politika alanlarında görev alacak, siyasal ve toplumsal olayları yorumlayabilen, siyasal ve toplumsal olguları bilimsel açıdan değerlendirebilen, sorgulayan, analiz eden, yorumlayan ve çözüm üretebilen nitelikli yöneticiler yetiştirmeyi amaçlar.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Anayasa Hukuku, Hukukun Temel Kavramları, İktisada Giriş, Sosyoloji, Siyaset Bilimi, Siyasi Tarih, İdare Hukuku, Kamu Maliyesi, Siyasal Düşünceler Tarihi, Ticaret Hukuku, Ceza Hukuku, Mahalli İdareler gibi derslerden oluşan bir program uygulanır.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Bu alanda çalışmak isteyenlerin; politika, ekonomi, sosyoloji ve hukuk konularına ilgili, düşüncelerini dile getirme ve yazmada başarılı, insan davranışlarını analiz edebilmede etkili, sağlam bir mantığa ve inandırma gücüne sahip bireyler olmaları gerekir.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Mezunlar çalışma alanlarına göre farklı unvanlar kazanırlar. Mezunlar, kamu kuruluşlarında, bankalarda ve özel sektörde çalışma imkânına sahiptirler.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 2 - - -
Öğrenci Alan Program Sayısı 2 - - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 195 - - -
Yerleşen 65 - - -
Boş Kalan 130 - - -
Doluluk Oranı % 33.33 - - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - 195 - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 195,000 - - -
En Düşük Sırası 587.678 - - -
En Yüksek Puanı 195,000 - - -
En Yüksek Sırası 587.678 - - -
Ortalama Puanı 195,000 - - -
Ortalama Sırası 587.678 - - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - - - -
Maksimum Ücreti - - - -
Ortalama Ücreti - - - -