Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Kimya Mühendisliği / Lisans Programı / SAY

Program Tanımı ve Amacı

Kimya Mühendisliği Programı; Kimya Biliminin sağladığı bulguların endüstriye uygulanması, kimyasal üretim yapacak tesislerin tasarımı, kimyasal maddelerin işlenmesinden ürünlerin pazarlanmasına kadar geçen süreçte değerlendirme, denetim ve geliştirme çalışmalarının yapılması gibi konularda kuramsal ve uygulamalı eğitim vermekte ve araştırma yapmaktadır. Kimya mühendisliği bölümleri modern kimya mühendisliğinin temellerini öğretmenin yanı sıra endüstri ve örgütleme problemlerine ilişkin gerek teknik gerekse teknik olmayan bilgilerin eğitimini de üstlenmiştir.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Kimya Mühendisliği Programında öğretim süresi dört yıldır. Birinci ve ikinci sınıfta verilen temel mühendislik bilgilerinden sonra, öncelikle öğrenciye kimya mühendisliği bilimi öğretilmektedir. Daha sonra bu temel bilgilere dayanarak endüstriyel işlemlerde kullanılan araçların tasarımı incelenir ve tasarım bilgilerinin işlem kontrolü ve ekonomi bilgileri ile sentezi yapılarak endüstriyel tesisler projelendirilir. Kimya Mühendisliği Programında ayrıca öğrencilere kimya sanayini tanıtmak, pratik bilgiler ve beceri kazandırmak amacıyla kimya sanayi kuruluşlarında işletme stajı yaptırılmaktadır.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Kimya Mühendisliği alanında çalışmak isteyenlerin; genel akademik yeteneğe sahip, matematik, fizik ve özellikle kimya ve ekonomi konularına ilgili, bilimsel merakı olan, sabırlı ve insanlarla olumlu ilişkiler kurabilen kişiler olmaları gerekir. Kimya Mühendisliği Programından mezun olanlar "Kimya Mühendisi" unvanı almaktadırlar. Kimya Mühendisi çalıştığı kurumda mühendislik faaliyetlerinin her çeşidi ile ilgilidir. Kimyasal üretim yapacak fabrika ve araçları planlar, desenini hazırlar, kurar (kurucu mühendislik), bol ve ucuz üretim elde etmek için uygun yöntemler seçer, üretimi denetler (üreticimühendislik), kimyasal maddeler ve üretimler üzerinde araştırmalar yapar (araştırıcı mühendislik). Yapma kauçuk, plastik, antibiyotikler, deterjan vb. kimya mühendislerinin uğraştığı ürünlerdir.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Mezunlar, Kimya Mühendisliğinin çok geniş uygulama alanlarını kapsayan fabrika ve işletmelerin, işletme, plan-proje ve kontrol ünitelerinde çalışmaktadırlar. Ancak kimya mühendisliği alanında işsizlik, diğer mühendislik alanlarında olduğundan daha fazladır. Bunun nedeni yetiştirilen kimya mühendisi sayısının ihtiyaçtan fazla oluşu ve ülkemizde kimya endüstrisinin, dışarıdan aktarılan endüstri alanı oluşudur. Bu gelişmiş teknoloji karşısında kimya mühendisleri edilgen bir duruma düşmekte, üretim sürecinin dışında kalmaktadır. Dolayısıyla iş alanlarının artması kimya sektöründeki gelişmeye bağlıdır.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 28 5 1 1
Öğrenci Alan Program Sayısı 30 9 2 1

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 1703 138 20 2
Yerleşen 1613 114 10 -
Boş Kalan 90 24 10 2
Doluluk Oranı % 94.72 % 82.61 % 50.00 -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 1703 - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - 57 - 81 - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - 5 - 15 - -
Yabancı Üviversiteler 2 - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - ₺28.137,55 - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - ₺22.550,00 - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 247,850 247,850 247,850 247,850
En Düşük Sırası 299.982 299.982 299.982 299.982
En Yüksek Puanı 462,697 399,050 344,753 247,850
En Yüksek Sırası 7.598 44.320 98.147 299.982
Ortalama Puanı 321,009 299,133 296,302 247,850
Ortalama Sırası 159.862 192.767 199.065 299.982

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - ₺0,00 ₺0,00 ₺0,00
Maksimum Ücreti - ₺37.800,00 ₺22.550,00 ₺0,00
Ortalama Ücreti - ₺12.505,58 ₺11.275,00 ₺0,00