Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım / Lisans Programı / EA

Program Tanımı ve Amacı

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, sanat tarihi kavramı ve tarihsel ve disiplinlerarası bağlamda yer alan kültürel miras çalışmalarını destekleyen, tarihi eserlerin konservasyonunu ve restorasyonunu ile zarar görmeden bir yerden bir başka konuma aktarılması konusunda çalışmalar yapan akademik bir disiplindir.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım 4 yıllık bir lisans programıdır. Üniversitede bu bölüm üzerine eğitim almayı amaçlayan aday öğrenciler; Koruma ve Onarım, Teknik Resim, Bezeme Teknikleri, Temel Arkeoloji, Sanat Tarihi, Müzecilik ve Önleyici Koruma, Bilimsel Araştırma ve Yazma Yöntemleri, Kültür Varlıklarını Belgeleme ve Koruma, Geleneksel Yapı Teknolojisi ve Elemanlar, Koruma Kimyası, Taş Koruma ve Onarım, Pişmiş Toprak, Cam Koruma ve Onarım, Keşif ve Metraj, Duvar Resmi, Mozaik Koruma ve Onarım, Kültür Mirası Yönetimi, Ahşap Koruma ve Onarım gibi birçok dersten 8 yarıyıllık eğitim süreleri boyunca sorumlu olacaklardır. Tüm bu dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler “Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Lisans Diploması” elde etmeye hak kazanırlar.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Bu alanda çalışmak isteyenlerin; güzel sanatlar ve sosyal bilimlere ilgili, genel kültür donanımı güçlü, analitik düşünce gücü yüksek sanatsal bakış açısına sahip kişiler olmaları gerekmektedir.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Bölüm mezunları tarihi eserlerin ve kültür varlıklarının korunması, onarımı ve bir yerden bir yere güvenli ve sağlıklı bir şekilde taşınması aşamalarında görev alırlar. Bu bölümden mezun olanların çalışabileceği yerler; Müze, Sergi, Galeri, Sanat Atölyeleri, Arkeolojik Kazı Alanları, Tarihi Yapılar için Restorasyon ve Konservasyon Şirketleri, Belediyeler, Kültür ve Turizm Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar, Kültür Varlıklarını Koruma Derneği ve benzeri kurumlardır. Tüm bunların dışında akademik kariyerlerini sürdürmeyi de tercih edebilirler.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 5 1 - -
Öğrenci Alan Program Sayısı 5 2 - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 191 20 - -
Yerleşen 108 10 - -
Boş Kalan 83 10 - -
Doluluk Oranı % 56.54 % 50.00 - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 191 - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - 10 - 10 - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - ₺19.000,00 - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 195,000 195,000 - -
En Düşük Sırası 587.678 587.678 - -
En Yüksek Puanı 255,916 220,552 - -
En Yüksek Sırası 343.115 570.955 - -
Ortalama Puanı 216,260 207,776 - -
Ortalama Sırası 511.351 579.317 - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - ₺0,00 - -
Maksimum Ücreti - ₺19.000,00 - -
Ortalama Ücreti - ₺9.500,00 - -