Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler / Lisans Programı / EA

Program Tanımı ve Amacı

Dünyanın giderek ekonomik, siyasi, kültürel, eğitimsel ve daha birçok acıdan küçülmesi ve bunun doğrultusunda gelişen ilişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Programının doğmasına ve giderek artan bir öneme sahip olmasına neden olmuştur. Küresel ve Uluslararası İlişkiler Programı; ülkeler arası ekonomik, siyasi ve ticari ilişkileri sağlayabilen, dinamik zihne sahip kişileri yetiştirmeyi amaçlar. Öğrenciler, eğitimlerinin bir bölümüne Türkiye’deki bazı üniversitelerde, diğer bölümü ise Amerika Birleşik Devletlerindeki Binghamton Üniversitesi’nde devam etmektedirler. Öğrenciler farklı kültürleri görerek, geniş bir bakış açısı kazanıp uluslararası boyuttaki ilişkileri daha kolaylıkla kavrarlar.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Program, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler Bölümlerinden dersler almaktadır. Öğrenciler, Türkiye’ deki eğitimlerinde Siyaset Bilimine Giriş, İktisada Giriş, Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Kullanımı, Uygarlık Tarihi, Hukuka Giriş, İstatistik gibi dersleri aldıktan sonra eğitimlerine yurt dışında devam etmektedirler.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Küresel ve Uluslararası İlişkiler okumak isteyenlerin, düşüncelerini yazılı ya da sözlü olarak ifade edebilen, sosyoloji, psikoloji, mantık, felsefe ve tarihe meraklı ve bu alanlarda iyi yetişmiş, dünya politikasını takip eden, iyi iletişim kurabilen, farklı kültürlerle yaşamaya açık bireyler olmaları gerekir.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Küresel ve Uluslararası İlişkiler Programını bitirenler, uluslararası politika, diplomasi, güvenlik noktasında eğitim gördükleri için araştırma, değerlendirme, analiz, karar alma ve bu kararı uygulama, anlaşmazlıkları çözme gibi işleri yapmaktadırlar. Gerek devletin çeşitli kurumları, gerekse özel işletmelerde çalışma imkânı vardır. Kamu kurum ve kuruluşlarında, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, MGK Genel Sekreterliği, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, gibi kurumlarda çalışabilirler.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var - 1 - -
Öğrenci Alan Program Sayısı - 2 - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan - 15 - -
Yerleşen - 2 - -
Boş Kalan - 13 - -
Doluluk Oranı - % 13.33 - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - 1 - 14
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - ₺5.020,00 - ₺10.040,00
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı - 195,000 - -
En Düşük Sırası - 587.678 - -
En Yüksek Puanı - 391,243 - -
En Yüksek Sırası - 11.832 - -
Ortalama Puanı - 293,121 - -
Ortalama Sırası - 299.755 - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - ₺5.020,00 - -
Maksimum Ücreti - ₺10.040,00 - -
Ortalama Ücreti - ₺7.530,00 - -