Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Maden Mühendisliği / Lisans Programı / SAY

Program Tanımı ve Amacı

Maden Mühendisliği Programı; en geniş anlamda, cevherlerin bulunması, çıkarılması ve zenginleştirilmesi konularında eğitim ve araştırma yapar, bu alanda yetkinleşmiş mühendisleri yetiştirmeyi amaçlar.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Matematik, Fizik, Kimya gibi temel bilim dersleri, Jeoloji, Mineraloji, Yüksek Matematik gibi mühendislik dersleri okutulup, Maden Mühendisliğinin temelleri hakkında genel bilgiler verilir.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Maden Mühendisi olmak isteyenlerin; matematik, fizik, jeoloji, kimya ve ekonomiyle ilgili ve bu alanlarda iyi yetişmiş olması gerekir. Ayrıca yeraltında güç koşullarda çalışan işçileri yönetme durumunda olan bir maden mühendisinin insan ilişkileri konusunda bilgili, anlayışlı ve sabırlı kişiler olmaları gerekir. Maden Mühendisliği Programını bitirenlere "Maden Mühendisi" unvanı verilir.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Maden mühendislerinin iki temel uğraş alanı vardır. İlki, cevher yataklarının bulunması ve rezerv miktarlarının saptanması çalışmaları ikincisi ise bulunan cevherin üretimi için gerekli ön hazırlık çalışmaları, üretim çalışmaları ve üretilen cevherin zenginleştirilmesidir. Maden Mühendisleri, Türkiye Kömür İşletmeleri ve Maden Tetkik Arama Enstitüsü, TDÇİ, Köy Hizmetleri gibi resmi kuruluşlarda ve özel maden işletmelerinde görev almaktadırlar.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 12 - - -
Öğrenci Alan Program Sayısı 12 - - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 410 - - -
Yerleşen 282 - - -
Boş Kalan 128 - - -
Doluluk Oranı % 68.78 - - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 410 - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 247,850 - - -
En Düşük Sırası 299.982 - - -
En Yüksek Puanı 369,462 - - -
En Yüksek Sırası 71.143 - - -
Ortalama Puanı 269,103 - - -
Ortalama Sırası 254.593 - - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - - - -
Maksimum Ücreti - - - -
Ortalama Ücreti - - - -