Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Maliye / Lisans Programı / EA

Program Tanımı ve Amacı

Maliye Programı; mali konularda gerekli ihtisası yapmış, kamu ve özel sektörde mali konulara ilişkin sorunlara bilimsel yöntemlerle, gerekli çözümleri geliştirecek elemanları yetiştirmeyi amaçlar.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Maliye, Vergi, Muhasebe, Ekonomi, İstatistik, Matematik, Hukuk, Vergi Hukuku, Vergi Sistemi, Bütçe, Mahalli İdareler Maliyesi, Mali Yargı gibi derslerden oluşan bir program uygulanır.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Bu alanda çalışmak isteyenlerin; sayısal düşünme yeteneğine sahip, tertipli, sabırlı, dikkatli, ayrıntı ile uğraşmaktan sıkılmayan, yerinde ve doğru kararlar verebilen ve kararların uygulanmasını izleyebilen kişiler olmaları gerekir. Maliye Programını bitirenlerin unvanları, çalıştıkları kuruma ve bulundukları konuma göre değişir. Kamu kesiminde çalışanlar, devlet harcamalarını denetleme görevi ve uygulama görevi yapanlar olarak iki gruba ayrılırlar. Kamu kesiminde özellikle Maliye ve Gümrük Bakanlığında denetleme görevi yapan elemanlar, maliye müfettişi, hesap uzmanı, gelirler kontrolörü, vergi kontrol memuru, vergi yoklama memurudur. Uygulama görevi yapan elemanlar ise, defterdar, gelir müdürü, muhasebe müdürü, vergi dairesi müdürü ve vergi dairesi memurudur.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Bu elemanlar belediye ve il özel dairelerinin ilgili servislerinde görev alabilirler. Maliye alanında eğitim görmüş olanlar Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Merkez Bankası, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, DPT, Mahalli İdareler, Sayıştay yanında diğer kamu kuruluşları ile bankalarda ve özel sektörün değişik kuruluşlarında iş bulabilirler. Büro açarak bağımsız da çalışabilirler.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 56 2 - -
Öğrenci Alan Program Sayısı 79 4 - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 5572 69 - -
Yerleşen 2786 10 - -
Boş Kalan 2786 59 - -
Doluluk Oranı % 50.00 % 14.49 - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 4273 1299 - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - 10 - 59 - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - ₺21.977,50 - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 195,000 195,000 - -
En Düşük Sırası 587.678 587.678 - -
En Yüksek Puanı 310,022 271,110 - -
En Yüksek Sırası 124.066 260.632 - -
Ortalama Puanı 211,687 214,027 - -
Ortalama Sırası 532.416 505.917 - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - ₺0,00 - -
Maksimum Ücreti - ₺30.455,00 - -
Ortalama Ücreti - ₺10.988,75 - -