Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği / Lisans Programı / SAY

Program Tanımı ve Amacı

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Programı, ileri teknoloji malzemelerinin tasarım ve uygulaması için gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgileri öğrencilere kazandırmayı amaçlar. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği; seramik, metal, polimer ve kompozit malzemelerin çalışıldığı disiplinler arası bir bilim dalı olup temel bilimlerin yanı sıra kimya ve makine mühendislikleri ile de güçlü bir ilişkiye sahiptir. Büyük köprülerde, binalarda, boru hatlarında ve benzeri yapılarda kullanılan çelikten, havacılıkta kullanılan çok hafif ve yüksek dayanımlı alaşımlara, bilgisayar çiplerinde kullanılan silikonlara kadar geniş bir yelpaze içinde yer alan malzemeler, Malzeme Mühendisliğinin uğraş alanıdır. Sanayide, ileri teknoloji ürünlerinde ve günlük yaşamda kullanılan bu çok çeşitli malzemelerin üretilmesi, geliştirilmesi, işlenmesi ve test edilmesi Malzeme Mühendislerinin görevleri arasındadır.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Program süresince, seramiklerin üretimi ve karakterizasyonu, metalik malzemelerin yüzey modifikasyonu ve kaplanması, seramiklerin elektronik uygulamaları, malzemelerin nano boyutlarda sentezi ve incelenmesi, ince film, yarı iletken teknolojileri gibi konularda çalışmalar yapılmaktadır.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği Programında okumak isteyenlerin mühendislik konularına ilgili, deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi olan, proje tabanlı çalışabilecek kimseler olmaları gerekir.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Mezunlar, ulusal veya uluslararası araştırma-geliştirme odaklı kurumlarda (üniversite, firmaların araştırma-geliştirme bölümleri ve araştırma enstitülerinde) yürütülen projelerde tam zamanlı araştırmacı olarak görev alabilirler. Malzeme Mühendislerinin çalışabileceği yerlerden bazıları şunlardır; Demir-Çelik Sanayi, Demir-Dışı Metal Üretim Sanayi, Cam, Seramik ve Refrakter Sanayi, Döküm Sanayi, Ar-Ge Şirketleri ve Üniversiteler, Savunma Sanayi, Makine İmalat Sanayi, Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi, Uçak ve Gemi İmalat Sanayi, Plastik Teknolojisi, Kaynak Malzemeleri Üretimi Sanayi, Metal Şekillendirme ve İşleme Sanayi, Yüzey İşlemleri ve Kaplama Sanayi, Elektrik-Elektronik Malzeme Üretimi, Manyetik Malzeme Üretimi, Biyomedikal Malzeme Üretimi, Kalite Kontrol ve Gözetim Şirketlerinde çalışabilirler.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 4 1 - -
Öğrenci Alan Program Sayısı 4 2 - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 268 40 - -
Yerleşen 231 7 - -
Boş Kalan 37 33 - -
Doluluk Oranı % 86.19 % 17.50 - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 268 - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - 6 - 34 - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - ₺30.250,00 - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 247,850 247,850 - -
En Düşük Sırası 299.982 299.982 - -
En Yüksek Puanı 329,355 303,092 - -
En Yüksek Sırası 117.306 158.022 - -
Ortalama Puanı 293,208 275,471 - -
Ortalama Sırası 188.460 229.002 - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - ₺0,00 - -
Maksimum Ücreti - ₺30.250,00 - -
Ortalama Ücreti - ₺15.125,00 - -