Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Malzeme Bilimi ve Teknolojileri / Lisans Programı / SAY

Program Tanımı ve Amacı

Malzeme Bilimi ve teknolojileri programı, nano ölçekte bir bilim uygulamasıdır. Adını, metrenin milyarda birine eşit bir ölçü birimi olan nanometreden alır. Nano-Bilim büyük ölçüde nanoteknoloji ile eşanlamlıdır, Mühendislikten ziyade bilim yönü ağırlıklıdır. Bir nano bilimci, bilimin en küçük, en şaşırtıcı parçalarında çalışan kişidir. Hücresel düzeyde bir şeyleri depolamaktan ve değiştirmekten yeni, küçük elektronik parçaları yaratmaya kadarpek çok alanda çalışırlar, ayrıntılara akut bir dikkat ve işleri daha iyi hale getirmek için güçlü bir güce sahiptirler.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Malzeme Bilimi ve Teknolojileri 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Malzeme Bilimi ve Teknolojileri üzerine eğitim almayı amaçlayan ve bu bölüme listelerinde yer verecek olan aday öğrenciler; Nanoteknolojiye Giriş, Nanomateryaller ve Karakteristik Özellikleri, Polimer Mekanikler ve Deformasyon, Nano Ölçekte Üretim ve Karakterizasyon Yöntemleri, Yapıştırıcı ve Dolgu Bilimi, Nano Elektronikler, Polimer Süreçleri, Nano Optik, Elektromanyetik Teorisi, Enzim Kinetiği ve Mekaniği, Biyoteknoloji, Quantum Mekaniği, Bilgisayarda Biyo ve Nano Teknoloji Modelleme ve benzeri birçok dersten 8 yarıyıllık eğitim süreleri boyunca sorumlu olacaklardır. Tüm bu dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler “Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Lisans Diploması” elde etmeye hak kazanırlar. Mezunlar “Nano-mühendis” unvanına sahip olurlar.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Programında okumak isteyenlerin malzeme bilimi konularına ilgili, deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi olan, proje tabanlı çalışabilecek kimseler olmaları gerekir.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Mezunlar, ulusal veya uluslararası araştırma-geliştirme odaklı kurumlarda (üniversite, firmaların araştırma-geliştirme bölümleri ve araştırma enstitülerinde) yürütülen projelerde tam zamanlı araştırmacı olarak görev alabilirler. Malzeme Mühendislerinin çalışabileceği yerlerden bazıları şunlardır; Demir-Çelik Sanayi, Demir-Dışı Metal Üretim Sanayi, Cam, Seramik ve Refrakter Sanayi, Döküm Sanayi, Ar-Ge Şirketleri ve Üniversiteler, Savunma Sanayi, Makine İmalat Sanayi, Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi, Uçak ve Gemi İmalat Sanayi, Plastik Teknolojisi, Kaynak Malzemeleri Üretimi Sanayi, Metal Şekillendirme ve İşleme Sanayi, Yüzey İşlemleri ve Kaplama Sanayi, Elektrik-Elektronik Malzeme Üretimi, Manyetik Malzeme Üretimi, Biyomedikal Malzeme Üretimi, Kalite Kontrol ve Gözetim Şirketlerinde çalışabilirler.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 1 - - -
Öğrenci Alan Program Sayısı 2 - - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 51 - - -
Yerleşen 49 - - -
Boş Kalan 2 - - -
Doluluk Oranı % 96.08 - - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 51 - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 195,000 - - -
En Düşük Sırası 390.132 - - -
En Yüksek Puanı 365,334 - - -
En Yüksek Sırası 75.369 - - -
Ortalama Puanı 280,167 - - -
Ortalama Sırası 232.751 - - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - - - -
Maksimum Ücreti - - - -
Ortalama Ücreti - - - -