Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Matematik (UÖ) / Lisans Programı / SAY

Program Tanımı ve Amacı

Matematik Programı; matematik ilke, yöntem ve sistemlerinin analizi, geliştirilmesi ve bunların karşılıklı ilişkileri ile bu ilke ve yöntemlerin bilimsel ve teknolojik alanlara uygulanması gibi konularda eğitim ve araştırma yapar.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Analiz, Analitik Geometri, Fizik, Soyut Matematik, Cebir, Diferansiyel Denklemler, Soyut Cebir ve Sayılar Teorisi, Diferansiyel Geometri, Nümerik Analiz, Reel Analiz, Kompleks Fonksiyonlar Teorisi gibi derslerden oluşan bir program uygulanır.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Matematikçi olmak isteyenlerin; üst düzeyde genel ve sayısal düşünme yeteneğine sahip, soyut kavramlarla uğraşmaktan ve derinliğine araştırma yapmaktan hoşlanan, sayılarla akıl yürütme gücüne sahip, cebir ve geometriye ilgili ve bu alanlarda başarılı kimseler olmaları gerekir. Matematik Programından mezun olan kişiye "Matematikçi" unvanı verilir. Matematik, saf matematik ve uygulamalı matematik olarak iki temel gruba ayrılır. Saf matematik alanında çalışanlar, matematik ilke, yöntem ve sistemlerinin analizi, geliştirilmesi ve bunların karşılıklı ilişkileri üzerinde çalışırlar. Uygulamalı matematik alanında çalışanlar ise matematik ilke ve yöntemlerinin bilimsel ve teknolojik alanlara uygulanması ile ilgilenirler.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Matematik Programı mezunları ortaöğretim kurumlarında öğretmen, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı olarak çalışabilirler. Matematik eğitimi, bilgisayar alanında çalışabilmek için gerekli temel bilgi ve beceriyi kazandırdığından bazı matematikçiler kamu ya da özel kuruluşlarda bilgisayar programcısı olarak çalışmaktadır. Uygulamalı matematik alanında yetişenler Devlet İstatistik Enstitüsü, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, TEAŞ ve TEDAŞ, Köy Hizmetleri gibi resmi kuruluşlarda görev alabilmektedirler. Bilgiişlem, istatistik, iş-ticaret, sosyal ve temel bilimlerdeki araştırma alanlarında matematikçilere gereksinim duyulmaktadır.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 1 - - -
Öğrenci Alan Program Sayısı 1 - - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 52 - - -
Yerleşen 52 - - -
Boş Kalan - - - -
Doluluk Oranı % 100.00 - - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - 52 - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 260,268 - - -
En Düşük Sırası 257.913 - - -
En Yüksek Puanı 260,268 - - -
En Yüksek Sırası 257.913 - - -
Ortalama Puanı 260,268 - - -
Ortalama Sırası 257.913 - - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - - - -
Maksimum Ücreti - - - -
Ortalama Ücreti - - - -