Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Medya ve İletişim / Lisans Programı / SÖZ

Program Tanımı ve Amacı

Medya ve İletişim Programı; iletişimi analitik bir düşünceyle ele alarak, iletilerin, üretim ve tüketim aşamalarını çözümlemeyi amaçlar. İletişimin tüm bu sürecini bir sistem olarak değerlendirir.Amacı salt birer gazeteci, televizyoncu yetiştirmek değil, hem bu sisteme hâkim hem de entelektüel donanıma sahip bireyler yetiştirmektir.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Dört yıllık lisans programında öğrenciler kuramsal ve pratik alanlardaki dersleriyle tüm iletişim sürecini kavrama şansına sahip olurlar. Medya iletişim sistemleri programında genel kültür derslerinin yanı sıra, program yapımcılığı, senaryo,halk eğitimi, kitle araçları ve iletişim, bilgi teknolojisi, yayımcılığın tarihçesi, yayımcılık ve pazarlama, kitle iletişiminde araştırma yöntemleri, gibi dersler okutulmaktadır.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Bu bölümde okumak isteyenlerin; güçlü bir sözel yeteneğe sahip, araştırmacı, insan ilişkilerinde başarılı, olayları neden ve sonuç bağlantıları içerisinde değerlendirebilen, entelektüel anlamda gelişmeye istekli bireyler olması gerekir. Medya ve İletişim Programını bitirenlere “Lisans Diploması” verilir.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Mezunlar, radyo ve televizyonlarda ve sinema sektöründe haber muhabiri, program yapımcısı, yorumcu ve araştırmacı olarak görev yaparlar. Radyo ve televizyonlarda görev yapanlar haber toplarlar, bunların doğruluğunu kontrol edip önem sırasına koyarlar, görüntü ve metinleri düzgün ve etkileyici bir biçimde sunulmak üzere düzenlerler; yorumcu olarak haberleri bütünleştirici ve anlamlandırıcı metinler hazırlarlar. Mezunlar, resmi ve özel radyo ve televizyon kurumlarında, sinema sektöründe görev alabilirler. Öğretmenlik meslek bilgisi eğitimi de almış olanlar meslek liselerine gazetecilik ve iletişim alanındaki dersleri okutmak üzere, öğretmen olarak atanabilirler. Kitle iletişim araçları ve yöntemleri geliştikçe bu programlardan mezun olan elemanlara duyulan gereksinim de artmaktadır.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 1 2 - -
Öğrenci Alan Program Sayısı 1 4 - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 82 125 - -
Yerleşen 82 62 - -
Boş Kalan - 63 - -
Doluluk Oranı % 100.00 % 49.60 - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 82 - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - 19 - 106 - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - ₺23.111,50 - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 282,949 195,000 - -
En Düşük Sırası 172.711 563.808 - -
En Yüksek Puanı 282,949 317,988 - -
En Yüksek Sırası 172.711 69.762 - -
Ortalama Puanı 282,949 255,877 - -
Ortalama Sırası 172.711 318.068 - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - ₺0,00 - -
Maksimum Ücreti - ₺25.137,00 - -
Ortalama Ücreti - ₺11.555,75 - -