Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (MTOK) / Lisans Programı / SAY

Program Tanımı ve Amacı

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Programı; bileşiminde metal bulunan maden filizlerinden metal ve alaşımlarının elde edilmesi ve bunların belli işlemlerden geçirilerek endüstrinin istediği hammadde haline getirilmesi, plastik, seramik gibi metal olmayan maddelerin elde edilmesi ve işlenmesi konularında eğitimli ve bu alanlara hakim mühendisler yetiştirmeyi amaçlar.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; temel bilimler ile birlikte Demir-Çelik ve Metal Üretimi, Toz Metalürjisi, Malzeme Muayeneleri, Işıl İşlemler, Alaşımlar gibi alana özgü dersler, kuramsal ve uygulamalı olarak öğretilir. Ayrıca yaz stajı da zorunludur.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Metalurji ve Malzeme Mühendisi olmak isteyenlerin; özellikle sayısal düşünme, uzay ilişkilerini görebilme ve tasarım yeteneklerine sahip; kimya, fizik, matematik ve yerbilimlerine ilgili ve bu alanlarda iyi yetişmiş olmaları gerekir. Bu programı bitirenlere "Metalurji Mühendisi" unvanı verilir.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri, her hangi bir tür malzemenin üretimi için gerekli planları yapar ve uygulanmasını denetler. Ayrıca, herhangi bir mühendislik tasarım gurubunun üyesi olarak, malzeme seçme, önerme ve malzeme kullanımının denetimini yapar; yeni ve özel amaçlara yönelik malzemeler tasarlar. Metalurji ve Malzeme Mühendisleri; Entegre demir ve çelik fabrikaları; çelik fabrikaları, demir dışı metal ve alaşım fabrikaları; dökümhaneler; haddehane ve metal şekillendirme tesisleri; ısıl işlem tesisleri, makine ve imalat endüstrisi; elektrik ve elektronik endüstrisi; kimya, petrokimya, petrol, maden ve inşaat endüstrisi; askeri amaçlı endüstriler; her türlü mühendislik malzemesinin seçimini, test edilmesini ve gerektiğinde yeni malzemelerin geliştirilmesini gerektiren alanlar; yapısal ve elektronik seramik, Refrakter ve cam üretimi veya tasarımı yapan veya bunları kullanan işletmelerde ve çeşitli araştırma laboratuvarlarında çalışabildikleri gibi kendi iş yerlerini de açabilirler.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 2 - - -
Öğrenci Alan Program Sayısı 2 - - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 32 - - -
Yerleşen 32 - - -
Boş Kalan - - - -
Doluluk Oranı % 100.00 - - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 32 - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 251,190 - - -
En Düşük Sırası 287.925 - - -
En Yüksek Puanı 257,062 - - -
En Yüksek Sırası 268.087 - - -
Ortalama Puanı 254,126 - - -
Ortalama Sırası 278.006 - - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - - - -
Maksimum Ücreti - - - -
Ortalama Ücreti - - - -