Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Mimarlık / Lisans Programı / SAY

Program Tanımı ve Amacı

Mimarlık Programı; her çeşit binanın isteğe ve olanaklara göre plan ve projelerinin hazırlanması, yapımının denetlenmesi konularında eğitim ve araştırma yapar ve bu alana hakim mimarlar yetiştirmeyi amaçlar.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Genel Matematik, Bina Fiziği, Mimari Çizime Giriş gibi temel mimarlık dersleri verilir. Daha sonraki yıllarda ise temeli daha çok tasarıma, yani plan çizimine dayalı, daha kapsamlı ve ileri düzeydeki mimari bilgileri içeren dersler okutulur.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Bu alanda eğitim görmek isteyenlerin; matematik, fizik, resim ve sosyal bilimler (sosyoloji, tarih, sanat tarihi, insan bilimleri ve kültürü) alanlarına ilgili ve bu alanlarda başarılı, genel akademik yetenek yanında uzay ilişkilerini görebilme (cisimlerin uzayda alacakları durumları göz önünde canlandırabilme), düzgün şekil çizebilme gücüne sahip, üretken kişiler olmaları gerekir. Mimarlık Programından mezun olanlara "Mimar" unvanı verilir. Mimar önce, istek ve ihtiyaç sahibinin, yaptıracağı binada bulunmasını istediği özellikleri saptar. Yürürlükteki imar yasasını ve ihtiyaç sahibinin parasal olanaklarını, binanın yapılacağı yerdeki doğal koşulları dikkate alarak binanın planını çizer. Binanın tamamlandıktan sonra alacağı biçimi gösteren ölçekli maketler hazırlar. Mimar, zamanının büyük kısmını proje çizmek, etüt ve proje kontrolü yapmakla geçirir. Belli aşamalarda projenin uygulanmasını denetlemek amacı ile inşaat yerine gider.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Kamu kesiminde çalışan mimarlar genellikle Bayındırlık ve İskân, Ulaştırma Bakanlıklarında ve belediyelerde görev alırlar. Mimarlık serbest çalışmaya elverişli bir meslektir ve bugün özellikle büyük kentlerimizde mimarların birkaçı bir araya gelerek mimarlık bürosu açmayı tercih etmektedirler. Ülkemizde mimara gereksinim duyulmaktadır. Ancak, son yıllarda mimar yetiştiren okulların çoğalması ile mimar sayısında aşırı bir artış olmuştur. Bununla birlikte yetenekli ve iyi yetişmiş bir mimarın her zaman bol kazançlı iş bulması imkân dahilindedir.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 59 47 12 2
Öğrenci Alan Program Sayısı 61 122 19 6

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 5337 2113 109 22
Yerleşen 4496 1562 28 -
Boş Kalan 841 551 81 22
Doluluk Oranı % 84.24 % 73.92 % 25.69 -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 5337 - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - 495 - 1323 78 217
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - 56 - 19 - 34
Yabancı Üviversiteler - - - - 2 5 7 3 5

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - ₺29.404,07 ₺43.815,00 ₺56.138,25
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - ₺18.449,81 - ₺36.109,50
Yabancı Üviversiteler - - - - - ₺8.750,00 ₺18.870,00 ₺30.360,00 ₺40.480,00

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 262,850 262,850 262,850 262,850
En Düşük Sırası 250.000 250.000 250.000 250.000
En Yüksek Puanı 419,099 440,038 314,900 262,850
En Yüksek Sırası 29.045 16.517 138.231 250.000
Ortalama Puanı 301,294 301,509 267,712 262,850
Ortalama Sırası 178.051 178.792 238.824 250.000

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - ₺0,00 ₺0,00 ₺0,00
Maksimum Ücreti - ₺105.000,00 ₺39.028,50 ₺40.480,00
Ortalama Ücreti - ₺20.131,52 ₺9.585,67 ₺19.555,00