Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları / Lisans Programı / SAY

Program Tanımı ve Amacı

Mühendislik ve Doğa Bilimleri bölümü; Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mikroelektronik Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Üretim Sistemleri Mühendisliği olmak üzere 7 lisans programından oluşur. Her program kendi alanında dünya standartlarına uygun niteliklere sahip pratik-teknik mühendis yönetici-mühendis, akademisyen, girişimci mühendisler yetiştirmeyi amaçlar.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Eğitimin süresince laboratuvar çalışmaları, endüstriyle ortaklaşa yürütülen projelerle gerçek problemlerin çözümüne öğrenci katkıda bulunabilir. Mühendislik ve Doğa Bilimleri programında seçilen program kapsamında, Bilgisayar, Elektro Magnetizma, Diferansiyel Denklemler, Termodinamik, Sistem Modellemesi ve Kontrol, Elektronik Devreler, Mekanik, Malzeme Bilimi, Doğrusal Cebir, Diferansiyel Denklemler, Olasılık Kuramı ve İstatistik, Kesikli Matematik, Kuantum Fiziği, Biyokimya, Fiziksel Kimya, Hücre Dinamiği, Organik Kimya gibi dersler alınır Mezun olanlara Mühendis unvanı verilir.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Programı okumak isteyenlerin; matematikte ve fen derslerinde başarılı, araştırmaya meraklı, bir olayı bütün yönleriyle ele alıp, getirebileceği sonuçları birleştirerek sağlıklı bir çözüm bulabilecek düşünme yeteneğine sahip olmaları gerekir.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Bölüm mezunları kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketlerde girişimci mühendis, yönetici mühendis olarak çalışabilirler, üniversitelerde akademik kariyer yapabilirler, kendi iş yerlerini de kurabilirler.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var - 1 - -
Öğrenci Alan Program Sayısı - 3 - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan - 480 - -
Yerleşen - 480 - -
Boş Kalan - - - -
Doluluk Oranı - % 100.00 - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - 75 - 148 - 257
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - ₺65.070,00 - ₺130.140,00
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı - 335,074 - -
En Düşük Sırası - 109.921 - -
En Yüksek Puanı - 501,280 - -
En Yüksek Sırası - 1.316 - -
Ortalama Puanı - 421,745 - -
Ortalama Sırası - 44.674 - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - ₺0,00 - -
Maksimum Ücreti - ₺130.140,00 - -
Ortalama Ücreti - ₺65.070,00 - -