Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Müzecilik / Lisans Programı / EA

Program Tanımı ve Amacı

Müzecilik, öğrencilerine müze ve sanat dünyasında bir mesleğe hazırlanmak için tasarım ve küratörlük uygulamaları, proje yönetimi, koleksiyonlar ve sergi yönetimi, bütçe ve finans, eğitim, yeni teknolojiler ve ziyaretçi deneyimini aktarmayı amaçlayan akademik bir disiplindir. Bu bölümde müze ve müzede eğitimin tarihsel, sosyal, politik, etik ve felsefi bağlamı hakkında eleştirel bir farkındalık sahibi olmanın eğitimi verilir.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Müzecilik 4 yıllık bir lisans programıdır. Müzecilik programında öğrenci olmayı amaçlayan aday öğrenciler; Materyal Kültürü, Antropolojide Kültür Kavramı, Kültür ve Sanat Ortamları, Anadolu Uygarlıkları, Kayıt ve Belgeleme, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ve Hukuki Rejimi, Tarihsel Çevre Sorunları Koruma ve Belgeleme, Taşınabilir Kültür Varlıklarının Konservasyonu, Antik Nümizmatik, Anadolu Selçuklu ve Beylikler Sanatı, Teknik Çizim, Müze Yönetimi, Osmanlı Paleografyası, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Sergileme Yöntemleri, Geç Antik Dönem Sanatı ve İkonografi gibi birçok dersten 8 yarıyıllık eğitim süreleri boyunca sorumlu olacaklardır. Bu dersleri başarı ile tamamlayanlara “Müzecilik Bölümü Lisans Diploması” verilir.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Bu alanda çalışmak isteyenlerin; güzel sanatlar ve sosyal bilimlere ilgili, genel kültür donanımı güçlü, analitik düşünce gücü yüksek kişiler olmaları gerekmektedir.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Müzecilik bölümü mezunları, müzelerin tasarımından yönetimine, eserlerin sergileniş biçimlerinden kronolojilerine dek her konuda görev alırlar. Müzecilik bölümü mezunları; Müzeler, Anıtlar, Tarih Kurumları, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Vakıfları, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, İl Özel İdareleri, Belediyeler gibi birçok yerde çalışma imkanına sahip olurlar. Söz konusu istihdam olanaklarından devletin bakanlıklarına bağlı olan kurum ve kuruluşlarda çalışabilmek için KPSS'den elde edilecek sonuçlar belirleyicidir.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 1 - - -
Öğrenci Alan Program Sayısı 1 - - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 41 - - -
Yerleşen 8 - - -
Boş Kalan 33 - - -
Doluluk Oranı % 19.51 - - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 41 - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 195,000 - - -
En Düşük Sırası 587.678 - - -
En Yüksek Puanı 195,000 - - -
En Yüksek Sırası 587.678 - - -
Ortalama Puanı 195,000 - - -
Ortalama Sırası 587.678 - - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - - - -
Maksimum Ücreti - - - -
Ortalama Ücreti - - - -