Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Müzik / Lisans Programı / SÖZ

Program Tanımı ve Amacı

Müzik, eğitimcilerin ilköğretim veya ortaöğretim müzik öğretmenleri, okul veya müzik konservatuarı topluluk müdürleri olarak kariyer için eğitildiği bir uygulama alanıdır. Ayrıca müzik eğitimi, akademisyenlerin müzik öğretme ve öğrenme yolları üzerinde orijinal araştırma yaptıkları bir araştırma alanıdır.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Müzik 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Müzik bölümünde öğrenci olmak isteyen ve mülakatları başarı ile geçen aday öğrenciler; Müzik Terimleri, Koro, Anlam ve Göstergebilim, Modern Müzik Tarihi, Form ve Analiz, Ses Açma Teknikleri, Felsefe, Mantık ve benzeri birçok dersten 8 yarıyıllık eğitimleri süresince sorumlu olurlar. Tüm bu pratik ve teorik dersleri başarı ile tamamlayan öğrencilere “Müzik Bölümü Lisans Diploması” verilir

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Müzik programında okumak isteyen öğrencilerin; görsel sanatlara ve ses bilgisine ilgi duyan, genel kültür donanımı güçlü, ulusal ve uluslararası düzeydeki kültürel ve ekonomik etkinliklere ilgili, iletişimi güçlü, yaratıcı ve disiplinler arası çalışma yapabilecek, analitik düşünebilen kişiler olmaları gerekir. Sesleri algılama, anlama, kulak ve ritm becerilerinin de yüksek olması beklenir.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Müzik bölümünden mezun olan müzisyenler, almış oldukları eğitimler doğrultusunda ortaya sanat eserleri çıkartabilirler ya da müzik konusunda merak sahibi olan öğrencileri eğiterek sanata hizmet verirler. Müzik bölümü mezunları için kariyer seçenekleri tamamen müzik odaklı da olsa çok fazladır. Genel olarak mezunlar kişisel sanat kariyerlerine yönelmek isteyebilirler ya da pedagojik formasyon ile birlikte müzik öğretmenliği ya da akademik kariyerlerine devam ederek konservatuvarlarda öğretim görevliliği konusunda da bir tercihte bulunabilirler. Mezunlar birbirinden farklı tarzlarda oluşturulmuş devlet korolarına ya da devlet orkestraları, operaları ya da bale gruplarında yer alabilirler.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 1 - - -
Öğrenci Alan Program Sayısı 1 - - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 41 - - -
Yerleşen 41 - - -
Boş Kalan - - - -
Doluluk Oranı % 100.00 - - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 41 - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 292,579 - - -
En Düşük Sırası 137.160 - - -
En Yüksek Puanı 292,579 - - -
En Yüksek Sırası 137.160 - - -
Ortalama Puanı 292,579 - - -
Ortalama Sırası 137.160 - - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - - - -
Maksimum Ücreti - - - -
Ortalama Ücreti - - - -