Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Perfüzyon / Lisans Programı / SAY

Program Tanımı ve Amacı

Perfüzyon, sıvının lenfatik sistemden veya kan damarlarından bir organa veya dokuya geçişini inceleyen akademik bir disiplindir. Perfüzyon taraması uygulaması, bu perfüzyonun gözlemlenebildiği, kaydedilebildiği ve ölçülebildiği süreçtir. Perfüzyon taraması terimi, çok çeşitli tıbbi görüntüleme yöntemlerini kapsar. Kalp ve beyin gibi hayati organlara kan akışıyla ilgili verileri belirlemek için, doktorlara hasta tedavisi konusunda daha hızlı ve daha doğru seçimler sağlamayı amaçlar.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Perfüzyon, üniversitelerde Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde eğitimi verilmekte olup Sayısal puan türünden öğrenci kabul eden 4 yıllık bir lisans programıdır. Perfüzyon bölümüne üniversite tercih listelerinde yer vermeyi amaçlayan aday öğrenciler; Perfüzyon Teknikleri Teknolojisi, Anatomi, Fizyoloji, Tıbbi Terminoloji, Perfüzyon Cihazları, Kalp Hastalıkları, Biyokimya, Solunum ve Dolaşım Biyofiziği, Farmakoloji, Ekstrakorporeal Yaşam Desteği, Konjenital ve Pediatrik Hastalıklarda Perfüzyon, Sıvı Dengesi ve Diyaliz Prensipleri, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Teknikleri, Kardiyopulmoner Bypass, Deontoloji ve benzeri daha birçok dersten 8 yarıyıllık eğitim süreleri boyunca sorumlu olurlar. Bu dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler “Perfüzyon Bölümü Lisans Diploması” elde etmeye hak kazanır.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Perfüsyon bölümünde okumak isteyenlerin fen ve matematik bilimlerine ilgili, teknik becerileri yüksek olması beklenir.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Perfüzyon mezunları herhangi bir tıbbi müdahale esnasında kan ve dokulara dair her türlü ayrıntıyı inceleyerek doktorların görevlerini kolaylaştırırlar. Perfüzyon bölümü mezunlarına verilen unvan perfüzyonisttir ve perfüzyonistler, eğitim ve araştırma hastanelerinde, özel sağlık kuruluşlarında ya da üniversitelerde; Diyaliz Birimlerinde, Kardiyoloji Birimlerinde, Ameliyathanelerde kendilerine iş bulabilirler.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var - 2 - -
Öğrenci Alan Program Sayısı - 4 - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan - 120 - -
Yerleşen - 37 - -
Boş Kalan - 83 - -
Doluluk Oranı - % 30.83 - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - 18 - 102 - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - ₺22.674,60 - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı - 195,000 - -
En Düşük Sırası - 390.132 - -
En Yüksek Puanı - 275,387 - -
En Yüksek Sırası - 216.312 - -
Ortalama Puanı - 234,835 - -
Ortalama Sırası - 304.137 - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - ₺0,00 - -
Maksimum Ücreti - ₺23.209,20 - -
Ortalama Ücreti - ₺11.337,30 - -