Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Peyzaj Mimarlığı / Lisans Programı / SAY

Program Tanımı ve Amacı

Peyzaj Mimarlığı Programı; ülke gerçekleri ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak, gerek doğal, kültürel ve sosyo-ekonomik çevreye ilişkin verilerin analizlerine ve değerlendirilmelerine dayalı peyzaj planlama çalışmalarını yürütecek, görsel kalitesi yüksek yaşam mekânları yaratacak, yapısal ve bitkisel peyzaj tasarımları gerçekleştirebilecek, nitelikli,yetenekli ve girişimci peyzaj mimarları yetiştirmeyi amaçlar.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresi boyunca; Zooloji, Botanik, Jeoloji, Meteoroloji, Peyzaj Mimarisi Temel İlkeleri, Perspektif Model Çizme Tekniği, Süs Bitkileri Üretim Tekniği, Şehir ve Bölge Planlamanın Temel İlkeleri, Peyzaj Ekolojisi, Kırsal Çevre Sorunları, Ağaçlandırma, Bitki Sosyolojisi gibi dersler okutulmaktadır.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Peyzaj Mimarlığı alanında çalışmak isteyenlerin; doğayı seven ve çevresini gözlemleyen, ekolojik bilgiye ve estetik görüşe sahip, diğer mesleklerle koordinasyon ve organizasyonu yürütebilecek kişiler olmaları gerekir. Peyzaj Mimarisi Programını bitirenlere “Peyzaj Mimarı” unvanı verilir.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Peyzaj Mimarı doğal çevreyi bozmadan, insan ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması için planlar yapar, bir kentte parkların, bahçelerin, tarım alanlarının, yol ve binaların nerelere yerleştirilmesi gerektiği konusunda incelemelerde bulunur. Mezunlar; Peyzaj Mimarlığı Şirketleri, Belediyeler, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, İller Bankası, DSİ gibi kurumlarda iş bulma olanağına sahiptirler.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 38 - 1 -
Öğrenci Alan Program Sayısı 38 - 2 -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 2128 - 10 -
Yerleşen 971 - - -
Boş Kalan 1157 - 10 -
Doluluk Oranı % 45.63 - - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 2128 - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - 5 - 5 - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - ₺19.635,00 - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 195,000 - 195,000 -
En Düşük Sırası 390.132 - 390.132 -
En Yüksek Puanı 325,676 - 195,000 -
En Yüksek Sırası 122.429 - 390.132 -
Ortalama Puanı 208,728 - 195,000 -
Ortalama Sırası 370.508 - 390.132 -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - - ₺0,00 -
Maksimum Ücreti - - ₺19.635,00 -
Ortalama Ücreti - - ₺9.817,50 -