Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık / Lisans Programı / EA

Program Tanımı ve Amacı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı; Bireylerin kendini anlaması, problemlerini çözebilmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini en uygun düzeyde geliştirmesi, çevresiyle uyum içerisinde yaşayabilmesi, kendini gerçekleştirmesi için profesyonel yardımda bulunacak elemanlar yetiştirmeyi amaçlar.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Psikolojiye Giriş, Gelişim-Öğrenme Psikolojisi, İstatistik, Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Bireyi Tanıma Teknikleri, Sınıf-Eğitim, Yönetimi Araştırma Teknikleri, Psikolojik Testler, Grupla Psikolojik Danışma, Davranış Bozuklukları, Kişilik ve Uyum Problemleri, Ölçme ve Değerlendirme Ergenlik Psikolojisi gibi derslerden oluşan bir program uygulanır.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Programda okumak isteyenlerin; hem sözel hem de sayısal akademik yeterliliğe sahip, araştırmacı olarak gözlem, deney ve analiz gibi bilimsel yöntemleri izleyebilen, genellikle bağımsız olarak çalışmayı başarabilecek, uzmanlaşmak için lisans eğitiminin üstünde eğitim, araştırma ve yenilenme gerekliliğini kabul eden bireyler olmaları gerekir. Lisans programını tamamlayanlara ‘Pedagog ’unvanı verilir.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Mezunlar çok farklı alanlarda çalışma olanaklarına sahip olabilirler. Resmi ve özel eğitim kurumlarında rehber öğretmen, rehberlik ve araştırma merkezlerinde uzman danışman olarak görev alabilirler, özel danışmanlık hizmetleri veren merkezlerde, özel eğitime gereksinim duyan çocuklar için eğitim yuvalarında, özel şirketlerin insan kaynakları servislerinde çalışabilirler.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 70 17 10 1
Öğrenci Alan Program Sayısı 71 39 24 1

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 4933 823 269 5
Yerleşen 4933 766 104 4
Boş Kalan - 57 165 1
Doluluk Oranı % 100.00 % 93.07 % 38.66 % 80.00

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 4933 - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - 142 - 628 30 23
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - 83 - 154 - 32
Yabancı Üviversiteler 5 - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - ₺27.996,81 ₺27.000,00 ₺57.550,00
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - ₺17.936,55 - ₺33.428,38
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 286,009 263,370 263,370 263,370
En Düşük Sırası 197.845 300.000 300.000 300.000
En Yüksek Puanı 389,758 374,252 303,881 263,370
En Yüksek Sırası 12.551 22.251 140.277 300.000
Ortalama Puanı 308,482 299,420 270,600 263,370
Ortalama Sırası 134.820 176.109 267.617 300.000

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - ₺0,00 ₺0,00 ₺0,00
Maksimum Ücreti - ₺78.500,00 ₺39.028,50 ₺0,00
Ortalama Ücreti - ₺18.080,74 ₺13.044,96 ₺0,00