Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Reklamcılık / Lisans Programı / SÖZ

Program Tanımı ve Amacı

Çağımızda reklâm bir ürünün pazarlanmasında vazgeçilemez koşul haline gelmiştir. Artık ürünlerin değil markaların konuşulduğu bir pazar söz konusudur. Bu markaları yaratanlar reklamcılardır. Reklamcılık Programı; pazarlama ve iletişim alanında kuramsal ve pratik olarak uzmanlaşmış reklamcılar yetiştirmeyi amaçlar.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; İletişim, Reklâm Teorisi, Fotoğrafçılık, Radyo-TV, Grafik Tasarımı, Piyasa Araştırması, Reklâm Kampanyaları, Reklâm Filmi Yapımı ve Yönetimi, Kamuoyu Araştırmaları gibi meslek derslerinin yanı sıra temel sosyal bilim dersleri okutulur.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Reklamcı olmak isteyenlerin; genel kültür seviyesi yüksek, sanatsal alanlarda başarılı, yaratıcı, dışadönük, düşüncelerini sözlü ve yazılı ifade edebilen, yeniliklere açık kişiler olmaları gerekir. Programı başarı ile bitirenlere “Reklamcı” unvanı verilir. Reklamcı, bir mal ya da hizmeti çeşitli özellikleri ile tanıtarak, kişilerin etkilenim yoluyla o malı ya da hizmeti satın almalarını sağlar.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Mal ve hizmetlerin çok çeşitliliği bu alanda uzmanlaşmış eleman ihtiyacını artırmıştır. Mezunlar, kamu ve özel sektörde halkla ilişkiler departmanları ve reklâm ajanslarında çalışma imkânına sahiptirler.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 4 6 - -
Öğrenci Alan Program Sayısı 5 13 - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 370 301 - -
Yerleşen 361 230 - -
Boş Kalan 9 71 - -
Doluluk Oranı % 97.57 % 76.41 - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 308 62 - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - 45 - 230 - 26
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - ₺31.522,03 - ₺79.900,00
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 195,000 195,000 - -
En Düşük Sırası 563.808 563.808 - -
En Yüksek Puanı 314,537 402,441 - -
En Yüksek Sırası 77.031 2.974 - -
Ortalama Puanı 260,571 279,901 - -
Ortalama Sırası 297.339 286.415 - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - ₺0,00 - -
Maksimum Ücreti - ₺79.900,00 - -
Ortalama Ücreti - ₺20.694,78 - -