Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Sanat Tarihi (UÖ) / Lisans Programı / SÖZ

Program Tanımı ve Amacı

Sanat Tarihi Programı; sanat tarihi eğitimini geniş bir kültür çerçevesi içinde yürüterek, öğrenciye etkin bir sanat görüşü kazandırmak ve ülkemizde çok gerekli olan sanat tarihi eğitimini yetkin bir biçimde uygulayabilecek öğretmenler, sanat eserini koruma ve değerlendirmede yararlı olabilecek araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlar.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Güzel Sanatlar, Sanat Tarihi Terminolojisi, İslamiyet’ten Önce Türk Sanatı, Batı Sanatı, Sanat Tarihi Araştırmalarında Yöntem, Müzecilik, Anadolu Selçuklu Mimarisi, İslam El Sanatları, Ortaçağ Arkeolojisi ve Kazı Teknikleri, Modern Sanat, Bizans Tasvir Sanatı, Ortaçağ Arkeolojisinin Kavram ve Sorunları, Türk El Sanatları, Yeni Sanat Akımları, Osmanlı Mimarisi gibi derslerden oluşan bir program uygulanır.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Bu alanda çalışmak isteyenlerin; güzel sanatlar ve sosyal bilimlere ilgili, genel kültür donanımı güçlü, analitik düşünce gücü yüksek kişiler olmaları gerekmektedir.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Mezunlar; Kültür Bakanlığı’na bağlı müzeler ve koruma kurullarında, çeşitli kamu kuruluşlarında, Turizm Bakanlığı bünyesinde uzman olarak çalışabilir, turizm alanında rehberlik hizmeti yürütebilir ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı orta dereceli okullarda seçmeli Sanat Tarihi dersi verebilirler. Kültür Bakanlığı’na bağlı Güzel Sanatlar, Anıtlar ve Müzeler, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlükleri’nde araştırmacı, Turizm Bakanlığı, Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde araştırma uzmanlığı, özel turizm sektöründe danışmanlık ve rehberlik hizmeti alanlarında iş bulma imkânına sahiptirler.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 1 - - -
Öğrenci Alan Program Sayısı 1 - - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 103 - - -
Yerleşen 103 - - -
Boş Kalan - - - -
Doluluk Oranı % 100.00 - - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - 103 - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 272,601 - - -
En Düşük Sırası 218.470 - - -
En Yüksek Puanı 272,601 - - -
En Yüksek Sırası 218.470 - - -
Ortalama Puanı 272,601 - - -
Ortalama Sırası 218.470 - - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - - - -
Maksimum Ücreti - - - -
Ortalama Ücreti - - - -