Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Sanat ve Kültür Yönetimi / Lisans Programı / SÖZ

Program Tanımı ve Amacı

Sanat ve Kültür Yönetimi Programı, geleceğin sanat yöneticilerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Sanat Yönetimi Programı müze, galeri, sanat fuarları, bienaller ve benzeri kurum ve etkinliklerde sanatı, toplumsal ve ekonomik kalkınmanın ayrılmaz bir parçası olarak ele almaktadır. Günümüzde bienaller, sanat fuarları ve müzeler sanatın sergilenmesinin ötesinde izleyici ile süregelen bir ilişki ve çok yönlü bir iletişim kurmak durumundalar. Bu ilişki bir yandan kurumların mali açıdan ayakta kalmalarını sağlarken, öte yandan sanatın ve sanatçının yaratıcılığına, izleyicinin beklentisine ve toplumsal sorunlara duyarlı olmayı da beraberinde getirmektedir. Sanat Yönetimi Programı bu felsefeden yola çıkarak görsel sanat kurumlarının katılımcı, paylaşımcı ve sürdürülebilir olabilmeleri doğrultusunda karar alabilecek ve uygulayabilecek genç yöneticiler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Program, sanat tarihinden sanat kurumları işletmeciliğine, sanat eleştirisinden müze eğitim programları tasarlamaya dek uzanan geniş bir yelpazede dersler sunmaktadır. Lisans eğitimi süresince verilen derslerden bazıları şunlardır; Sanat Tarihi, Müzecilik, Kültür Ortamı ve Analiz, Kültürün Pazarlanması, Kültür ve Sanat Hukuku, Bienaller, Sanat Fuarları ve Piyasası, Sanat Finansmanı, Kaynak Bulma ve Sponsorluk, Kültür Sektöründe Araştırma Teknikleri, Sanat ve Yeni Medya, Sergi Üretimi ve Yönetimi, Seyirci Geliştirme, Kültür Yönetimi, Işık Teknikleri ve Mekân, Müzede Eğitim, Küratörlük.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Sanat ve Kültür Yönetimi Programında okumak isteyen öğrencilerin; görsel sanatlara ilgi duyan, genel kültür donanımı güçlü, ulusal ve uluslararası düzeydeki kültürel ve ekonomik etkinliklere ilgili, iletişimi güçlü, yaratıcı ve disiplinler arası çalışma yapabilecek, analitik düşünebilen kişiler olmaları gerekir.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Programdan Mezun Olanlar sanat ortamına yön veren çeşitli kurumlarda yöneticilik başta olmak üzere, iletişim, sponsorluk, sergileme, program ve seyirci geliştirme gibi çeşitli görevlerde çalışabildikleri gibi, Müzeler, Sanat Fuarları, Bienaller, Sergiler, Galeriler, Özel sektör ve Kamuda yer alan kültür-sanat kurumları da iş alanlarından bazılarıdır.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 1 3 - -
Öğrenci Alan Program Sayısı 1 6 - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 62 77 - -
Yerleşen 62 26 - -
Boş Kalan - 51 - -
Doluluk Oranı % 100.00 % 33.77 - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 62 - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - 11 - 66 - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - ₺30.150,00 - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 306,960 195,000 - -
En Düşük Sırası 94.812 563.808 - -
En Yüksek Puanı 306,960 403,903 - -
En Yüksek Sırası 94.812 2.784 - -
Ortalama Puanı 306,960 279,265 - -
Ortalama Sırası 94.812 302.220 - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - ₺0,00 - -
Maksimum Ücreti - ₺39.750,00 - -
Ortalama Ücreti - ₺15.075,00 - -