Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Sermaye Piyasası (YO) / Lisans Programı / EA

Program Tanımı ve Amacı

Sermaye Piyasası Programı; ülkemizin kalkınmasının sağlanmasında, sermaye piyasalarındaki fonların etkin ve verimli şekilde yatırımlara aktarabilecek, kalifiye elemanları yetiştirmeyi amaçlar.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; hukuk, iktisat, matematik, sosyoloji ve ekonomi alanları ile ilgili çeşitli derslerden başka Uluslararası Finansal Yönetim, Finansal Hizmetler Pazarlaması, Uluslararası Borsalar, Avrupa Birliği Sermaye Piyasası Hukuku, Yatırım gibi dersler okutulur ve proje çalışması yaptırılır.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Sermaye Piyasası Programında okumak isteyenlerin; matematik ve sosyal bilimlere ilgili ve bu alanlarda başarılı, durumu iyi analiz edip geleceğe ilişkin doğru tahminler yapabilen, tedbirli, soğukkanlı, girişken, başkalarını etkileyebilen, araştırıcı ve yeniliklere açık kimseler olmaları gerekir. Yabancı dil ( özellikle İngilizce ) bilmek başarıyı artırıcı faktördür. Sermaye Piyasası Programını bitirenler “Lisans Diploması” almaya hak kazanırlar.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Mezunlar bankalarda ve borsalarda parasını değerlendirmek isteyen müşterilere danışmanlık yaparlar ve paralarını hangi hisse senetlerine veya fonlara yatırırlarsa ne kadar zamanda ne miktar kar elde edecekleri ve varsa her bir seçeneğin riskleri hakkında bilgi verirler. Sermaye piyasasının hızla gelişen uluslararası piyasalara açılan bir sektör olması nedeni ile bu alanda yetişmiş insan gücüne duyulan gereksinim her yıl artmaktadır.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 1 - - -
Öğrenci Alan Program Sayısı 1 - - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 62 - - -
Yerleşen 62 - - -
Boş Kalan - - - -
Doluluk Oranı % 100.00 - - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 62 - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 247,994 - - -
En Düşük Sırası 394.626 - - -
En Yüksek Puanı 247,994 - - -
En Yüksek Sırası 394.626 - - -
Ortalama Puanı 247,994 - - -
Ortalama Sırası 394.626 - - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - - - -
Maksimum Ücreti - - - -
Ortalama Ücreti - - - -