Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Siyasal Bilimler / Lisans Programı / EA

Program Tanımı ve Amacı

Siyaset Bilimi Programı; siyasal sistemler, kurumlar, süreçler ve uygulamalar gibi siyasetin çeşitli yönlerini anlayabilmeleri için gerekli olan kuramsal kavramsal çerçeveyi ve çözümleme araçlarını sağlayarak bu alanda uzman bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Asıl konusu insan topluluklarındaki iktidar ilişkilerini incelemek olan siyaset bilimi, sosyoloji, tarih, hukuk ve ekonomi gibi disiplinlerle ilişkilidir.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Anayasa Hukuku, Siyasal Düşünce, Türk Siyasal Hayatı, Tarih, Ekonomi, Kamu Yönetimi, Kamu Finansmanı ve İdare Hukuku gibi derslerden oluşan bir program uygulanır.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Siyaset Bilimi Programında okumak isteyenlerin; toplumsal olaylara duyarlı, okumaya ve araştırmaya ilgili, sosyal bilimlere yatkın, ülkesindeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip edebilen, birden fazla yabancı dil öğrenmeyi amaç edinmiş kimseler olmaları gerekir.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Siyaset Bilimi Programının, disiplinler arası yaklaşımı ve kazandırdığı çok boyutlu bilgi birikimi sayesinde, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, yerel yönetimlerin değişik birimleri, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, finans kurumları, bankalar ve medya gibi kurumların yanı sıra mezunlar “üçüncü sektör” diye adlandırılan sivil toplum örgütlerinde, kamuoyu araştırması şirketlerinde ve uluslararası örgütlerde üst düzey yönetici konumuna yükselebilecek şekilde görev alabilirler.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var - - - 2
Öğrenci Alan Program Sayısı - - - 6

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan - - - 22
Yerleşen - - - 4
Boş Kalan - - - 18
Doluluk Oranı - - - % 18.18

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - 2 5 7 3 5

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - ₺7.000,00 ₺15.855,00 ₺26.565,00 ₺35.420,00

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı - - - 195,000
En Düşük Sırası - - - 587.678
En Yüksek Puanı - - - 268,144
En Yüksek Sırası - - - 275.268
Ortalama Puanı - - - 212,823
Ortalama Sırası - - - 527.442

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - - - ₺0,00
Maksimum Ücreti - - - ₺35.420,00
Ortalama Ücreti - - - ₺16.782,50